Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

I en ny strategi sætter søfartsstyrelsen pejlemærker for at fastholde den høje standard i dansk skibsfart.

Dansk fiskeri og søfart er nået langt i arbejdet med sikkerheden. Antallet af alvorlige ulykker er faldet og færre danske skibe bliver tilbageholdt i udlandet pga. problemer med sikkerheden eller udstyret. Den udvikling skal vi fastholde, så vi også fremover er kendt som nogle af de bedste til kvalitetsskibsfart.
Dansk fiskeri og søfart er nået langt i arbejdet med sikkerheden. Antallet af alvorlige ulykker er faldet og færre danske skibe bliver tilbageholdt i udlandet pga. problemer med sikkerheden eller udstyret. Den udvikling skal vi fastholde, så vi også fremover er kendt som nogle af de bedste til kvalitetsskibsfart.

De seneste år har vi som styrelse især sat markant ind på at fremme en tankegang, hvor vi ikke kun ser på skibet, men også på rederiet og måden, hvorpå sikkerhedsledelsen udøves. Vores erfaringer hermed er gode og i tråd med forskningsresultater, der viser, at sikkerhed skabes ved fokus på sikkerhedsledelse og -kommunikation. Grundidéen er, at sikkerhed – i sidste ende – skabes af mennesker. En regel eller procedure kan være vel gennemtænkt og tydeligt formuleret, men dens effekt står og falder med menneskers adfærd. Og adfærden på et skib og i et rederi er indbyrdes forbundet og under stærk indflydelse af ledelsen. Dette princip baserer vores nye strategi sig på. Vi kalder den for Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart.

“For os er det væsentligt, at høj sikkerhed altid er en naturlig del af det daglige arbejde. At der med andre ord findes en stærk sikkerhedskultur om bord. Og for at skabe en sikkerhedskultur er det vigtigt, at alle tager et ansvar – både skibsføreren, besætningen og ledelsen i rederiet. For et højt sikkerhedsniveau skabes ikke kun af regler eller procedurer, men i lige så høj grad af de mennesker, der hver dag arbejder om bord på skibene og i rederierne. Den nye strategi lægger op til, at vi i vores fremtidige indsats i større grad skal møde vores kunder på en måde, så sikkerhed – og ikke kun regler – kommer i centrum. Vores fokus vil ikke kun være på, om man gør tingene rigtigt, men også om man gør de rigtige ting,” forklarer Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

Kilde: Søfartsstyrelsen