Bilag 6 – ændring af reguleringen af visse fiskerier

  • Post category:Nyheder

Ændring af reguleringen af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af rødspætter og kuller i Skagerrak. Torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer samt for tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer.

Fortsæt med at læse Bilag 6 – ændring af reguleringen af visse fiskerier

Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2012

  • Post category:Nyheder

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, jf. § 43, stk. 1 og stk. 2, 4) og 7) i Reguleringsbekendtgørelsen, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Fortsæt med at læse Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2012