Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2012

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, jf. § 43, stk. 1 og stk. 2, 4) og 7) i Reguleringsbekendtgørelsen, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Fortsæt med at læse

Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

Bilag 6: Ændring af tilladt fangstration ved FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og ændring af tilladte fangstrationer af torsk for Mindre Aktive Fartøjer i vestlige Østersø FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak Med virkning fra den 1. maj 2011 ændres den tilladte fangstration af rødspætte i Skagerrak således, at det er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. MAF fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. april 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. april 2011

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – Ændring af MAFF-rationer

Ændring af tilladte fangstrationer af tunge for Mindre Aktive Fartøjer samt fastsættelse af disponible mængde af fjæsing i Kattegat Tunge i Nordsøen Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 300 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg Fartøjer på 9 meter og derover 900 kg Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 600 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg Fjæsing i Kattegat For fiskeri af fjæsing i Kattegat, jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen fastsættes for 2011 en disponibel mængde på 400 tons. ------------ Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2011

Fortsæt med at læse