Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden Med virkning fra mandag den 20. december 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden til fersk konsum, for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger til fersk konsum på Limfjorden licensliste nr. 57. Fiskeriet åbnes for op til 4 fartøjer, med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel. Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

  • Post Category:Nyheder

”I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger § 10 stk. 3, skal det hermed meddeles, at der indføres forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers på Limfjorden med virkning fra mandag 20. december 2010 og indtil videre. Der gælder ingen undtagelser fra ovennævnte fiskeriforbud. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010”

Fortsæt med at læse Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

Bilag 6 – blåmuslinger i Limfjorden

  • Post Category:Nyheder

Blåmuslinger i Limfjorden Med virkning fra mandag den 11. oktober 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50. Fiskeriet åbnes med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel, og fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. oktober 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – blåmuslinger i Limfjorden

Bilag 6: Østers i Limfjorden

  • Post Category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: Østers i Limfjorden Fiskeridirektoratet har på baggrund af bestandsvurderingen fra DTU Aqua fastlagt, at fiskeriet af østers i Limfjorden i sidste halvdel af 2010 og første halvdel af 2011 sker indenfor en mængde på i alt 1.300 tons østers. Til fiskeri i efteråret 2010 afsættes 900 tons østers af den fastsatte mængde. Til fiskeri i foråret 2011 afsættes 400 tons østers af den fastsatte mængde. Af de 900 tons østers, der er afsat til fiskeriet i efteråret 2010, afsættes der i alt 36 tons østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling). Fra mandag den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer pr. hele FTA-andel tilladt at fiske medbringe og lande i alt 1.677 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde på i alt 1.677 kg, til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen. For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. oktober 2010.”

Fortsæt med at læse Bilag 6: Østers i Limfjorden

Hummer og rejefiskeri i Limfjorden

  • Post Category:Områder

Svend Åge Poulsen fra Hvalpsund, fisker til daglig muslinger og øster fra kutteren A88 ”Pia”. Men i øjeblikket er kødindholdet i limfjordsmuslingerne for lavt til at der kan fiskes.

Fortsæt med at læse Hummer og rejefiskeri i Limfjorden

Muslinger bliver scannet for at undgå skaller i maden

  • Post Category:Nyheder

En række nye innovative fiskeriprojekter støttes nu af Fødevareministeriet. Det skal ske for at styrke branchens konkurrenceevne. I forbindelse med ordningen for innovativ forarbejdning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter under Fiskeriudviklingsprogrammet har FødevareErhverv netop givet tilsagn til en række nye projekter.

Fortsæt med at læse Muslinger bliver scannet for at undgå skaller i maden