Fiskeriministeren ser nu positivt på at finde en løsning for Kattegatfiskerne

Et forslag fra Danmarks Fiskeriforening og Læsø Fiskeriforening vinder nu gehør hos den danske fiskeriminister Mogens Jensen, der efter et konfliktfyldt forår med fiskerne, med skarpe menings-udvekslinger omkring kameraovervågning af jomfruhummerfiskerne i Kattegat, nu endelig har udsigt til af parterne kan nå hinanden.

Fortsæt med at læseFiskeriministeren ser nu positivt på at finde en løsning for Kattegatfiskerne

20 relevante »kamera-spørgsmål« til fiskeriministeren fra en hummerfisker

Hummerfisker Thomas Christiansen fra Læsø har sendt dette åbne brev til fiskeriminister Mogens Jensen, hvor han opfordre ministeren og styrelsen til at kigge på andre løsninger end kameraovervågning for Kattegatfiskerne. Samtidig undre han sig i brevet over forskelsbehandlingen af svenske og danske fiskere, som ellers skulle leve under samme EU regelsæt - eller..

Fortsæt med at læse20 relevante »kamera-spørgsmål« til fiskeriministeren fra en hummerfisker

Ny højesterets-dom om overvågning bør give fiskerne lighed for loven

Alt imens det danske fiskeri tvinges ind i elektronisk monitorering med kameraer hængende overalt på deres fiskefartøjer, så har Højesteret, i en anden sag om overvågning af en medarbejder i et andet erhverv, tilkendt denne en tortgodtgørelse og dømt at TV-overvågningen var en grov krænkelse af medarbejderens frihedsrettigheder.

Fortsæt med at læseNy højesterets-dom om overvågning bør give fiskerne lighed for loven

Nordjyske fiskere går i land hvis kameraerne kommer ombord

Fiskerne ser det samtidig også som en kamp de kæmper for alle andre erhverv, for som de påpeger overfor Frederikshavns Avis, er kameraerne her en grov overtrædelse og tilsidesættelse af menneskerettighederne. »Hvem bliver de næste der bliver kamera-ramt? Er det sosu-medarbejderen der skal overvåges eller bliver det skraldemanden.

Fortsæt med at læseNordjyske fiskere går i land hvis kameraerne kommer ombord

Læsø-fisker ønsker Nordjyske politikerne ind i kampen for fiskeriet

  • Post category:Fiskeri

I et partsindlæg skriver han blandt andet: Kære politikere – I er nødt til at kæmpe for fiskeriet i Nordjylland. For nogle få uger siden modtog jeg et brev fra Fiskeristyrelsen, med en tung besked om, at vi var blevet udvalgt til at deltage i projektet om kameraovervågning i Kattegat.

Fortsæt med at læseLæsø-fisker ønsker Nordjyske politikerne ind i kampen for fiskeriet

Kattegatfiskernes argumenter »rykker« på Borgen

  • Post category:Politik

Et midlertidigt torskestop blev et centralt emne. Et stop vil betyde at torsk fisket i Kattegat ikke må landes eller opbevares ombord. Derved fjerner fiskernes forslag også ethvert incitament til at fiske efter torsk. Man undgår samtidigt, at en enkelt art, der blot repræsenterer en marginal del af den samlede fiske-omsætning i Kattegat, blokerer for al anden fiske-aktivitet.

Fortsæt med at læseKattegatfiskernes argumenter »rykker« på Borgen

Nordjysk fremmøde på Christiansborg skal vise andre veje end kameraovervågning i Kattegat

Claus Hjørne Pedersen vil nemlig på vegne af Kreds Nord og Læsø Fiskeriforening have foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i dag, hvor han præsentere et samlet oplæg »Hvordan undgår vi torsk som bifangst i Kattegat«.

Fortsæt med at læseNordjysk fremmøde på Christiansborg skal vise andre veje end kameraovervågning i Kattegat