Bilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

  • Post category:Nyheder

Gennemsnitlige afregningspriser for 2010 I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2010. De gennemsnitlige afregningspriser for 2010 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73. De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende: Brisling 3BCD-C = 1,37 Brisling 2AC4-C = 1,64 Brisling 03A = 1,56 Jomfruhummer 3A/BCD = 56,35 Jomfruhummer 2AC4-C = 43,73 Jomfruhummer 2AB/N = 61,82 Dybvandsrejer 3A = 39,77 Dybvandsrejer 2AC4-C = 45,27 Dybvandsrejer 04-N = 59,97 Havtaske 04-N = 32,76 Kulmule 2AC4-C = 14,00 Kuller 2AC4 = 8,96 Kuller 3A/BCD = 10,10 Laks 3BCD-C = 133,38 Mørksej 2A34. = 9,33 Pig-/slethvarre2AC4-C = 59,01 Rødspætte 3AS = 7,26 Rødspætte 3AN = 9,03 Rødspætte 2AC4 = 9,35 Rødspætte 3BCD-C = 7,47 Sild 22/24 = 3,03 Sild 25/32 = 2,66 Sperling 2A34 = 1,57 Tobis 2A3A4 = 1,61 Tunge 24. = 80,46 Tunge 3A/BCD = 86,49 Torsk 3AS = 13,77 Torsk 3AN = 20,75 Torsk 2AC4 = 21,83 Torsk 22/24 = 9,90 Torsk 25/32 = 7,83 Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 8. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

Ny aftale sætter turbo på tobiskvote

  • Post category:Nyheder

I foråret stod danske tobisfiskere til at miste hundreder millioner af kroner på grund af manglende kvote. En ny aftale som EUs fiskeriministre indgik natten til onsdag skal fremover sikre, at kvoten er på plads, inden tobissæsonen begynder. Også i forhold til det vigtige fiskeri efter jomfruhummer var der gevinst til dansk fiskeri, da Kommission valgte at følge den seneste biologiske rådgivning og fastholde næste års kvote på samme niveau som i år.

Fortsæt med at læseNy aftale sætter turbo på tobiskvote