Nor-Fishing Innovasjonspris

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har vært delt ut vekselvis på Nor-Fishing og Aqua Nor messene siden 2003. Faglig har prisen fordelt seg på prosjekter av betydning for fiskerinæringen på Nor-Fishing og for havbruksnæringen på Aqua Nor. Styret i Stiftelsen Nor-Fishing har i møte den 16. d.m. kommet til at man ikke deler ut Stiftelsens Innovasjonspris for 2010.

Fortsæt med at læse