Effektive og skånsomme redskaber skal redde dansk industrifiskeri

  • Post Category:Nyheder

I forbindelse med afslutningen af projektet, hvor det GUDP støttet projekt om udvikling og afprøvning af skånsomme og effektive fangstredskaber i det danske industrifiskeri, har der været afholdt et todages seminar på fiskeriskolen i Thyborøn hvor resultaterne af projektet er blevet lagt frem til gennemgang og debat.

Fortsæt med at læse Effektive og skånsomme redskaber skal redde dansk industrifiskeri

Nyt trawldesign kan øge fangsten med 40 procent af jomfruhummer

  • Post Category:Nyheder

Det er projektleder og forsker Ludvig Ahm Krag fra DTU Aqua, der netop har afprøvet et nyt trawldesign, med mindre maskestørrelse i bunden, som viser de lovende resultater, med helt op til 40 procent øget fangst af jomfruhummer, også uden at bifangsten af torsk påvirkes.

Fortsæt med at læse Nyt trawldesign kan øge fangsten med 40 procent af jomfruhummer

Isafold løb med Årets Praktikplads 2014

Under overværelse af mere end 130 gæster ved årets store skolebegivendhed, inden for fiskeriet – udleveringen af det Blå Bevis på Fiskeriskolen i Thyborøn, kunne gæsterne også overvære overrækkelsen af Checken for Årets Bedste Praktikplads, fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ved Direktør Flemming Nygaard Christensen.

Fortsæt med at læse Isafold løb med Årets Praktikplads 2014