Supplerende orientering omkring fiskeriet i Vestlige Østersø

Supplerende orientering omkring fiskeriet i Vestlige Østersø

Orientering om undtagelse i forbindelse med restriktioner af hensyn til beskyttelse af torsk i den vestlige Østersø

Tidligere (27. og 31. januar samt 9. februar 2017) udsendte orienteringsskrivelser vedrørende undtagelse for fiskeri efter torsk i Østersøen, skal hermed suppleres med nedenstående.

EU-reglen er, at kun fartøjer under 15 meter ved fiskeri på vanddybder under 20 meter er omfattet af gældende undtagelse for kvoteafskrivning af torskefangster i månederne februar og marts. Fartøjer under 15 meter må således målrettet fiske torsk på vanddybder under 20 meter.

Det er nationalt besluttet, at det som en undtagelse fra ovenstående målrettede fiskeri efter torsk skal være tilladt fartøjer uanset størrelse at udøve et målrettet fiskeri efter fladfisk. For at være omfattet af undtagelsen og udøve målrettet fiskeri efter fladfisk med mindre (op til 10 %) bifangst af torsk på vanddybder over 20 meter, må fiskeriet ikke være et fiskeri målrettet torsk.

Garnfiskeri i underområde 22 til 24:

Jf. EU’s tekniske regler er torsk (ligesom en lang række forskellige fladfisk) en målart i garnfiskeri, hvis maskestørrelsen er 110 mm eller derover.

Ovenstående betyder, at et garnfiskeri med maskestørrelse på 110 mm eller derover ikke er omfattet af undtagelsen. Ingen garnfartøjer må således fiske på vanddybder over 20 meter i månederne februar og marts, og kun garnfartøjer under 15 meter må fiske på vanddybder under 20 meter.

Trawlfiskeri i underområde 22 til 23:

Jf. EU’s tekniske regler er torsk en målart i trawlfiskeri, hvis redskabet har en maskestørrelse på 105 mm eller derover og er forsynet med Bacoma-sorteringsvindue eller T90-fangstpose.

Et redskab målrettet fladfisk er et redskab med maskestørrelse på 90 mm eller derover og som ikke er forsynet med sorteringspaneler af nogen art. Ved anvendelse af et sådan redskab, er fiskeriet omfattet af undtagelsen for fiskeri efter fladfisk.

Af kontrolhensyn er det ikke på samme fangstrejse tilladt at gøre brug af både EU-undtagelsen og den nationale undtagelse. Dette vil fremgå af nye tilladelser, der snarest udsendes til ejere af fartøjer, der har tilladelse til fiskeri af torsk i Østersøen

Trawlfiskeri i underområde 24:

Jf. EU’s tekniske regler er torsk (ligesom en lang række forskellige fladfisk) en målart i trawlfiskeri, når redskabet har en maskestørrelse på 105 mm eller derover og er forsynet med Bacoma-sorteringsvindue eller T90-fangstpose.

Ovenstående betyder, at et trawlfiskeri med et redskab med en maskestørrelse på 105 mm eller derover og forsynet med Bacoma-sorteringsvindue eller T90-fangstpose ikke er omfattet af den nationale undtagelse.

Det betyder, at kun trawlere under 15 meter fiskende med ovenfor anførte redskab og på vanddybder under 20 meter er omfattet af EU-undtagelsen.

Og så skal det afslutningsvis gentages, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nøje følger udviklingen omkring brug af muligheden for at udøve fiskeri efter fladfisk. Dette bl.a. med henblik på at være så opdateret som muligt omkring omfanget af torskebifangster.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet FiskerForum.dk