Succesfuld mærkning af den blåfinnede tun i Skagerrak

Succesfuld mærkning af den blåfinnede tun i Skagerrak

Weekendens store mærkningsprojektet, nord for Skagen, fik succes med at mærke fem store tun, som fremadrettet måske kan give svaret på, hvorfor arten pludseligt igen er at finde i danske og svenske farvande, efter mere end 50 års fravær.

Aqua DTU skriver på deres hjemmeside, at det er første gang blåfinnet tun mærkes i dansk og svensk farvand og lørdag den 9. september 2017 lykkedes det så for forskere fra DTU Aqua og Sveriges landbrugsuniversitet i fælles bestræbelser med mere end 100 frivillige sportsfiskere og WWF Verdensnaturfonden at fange, mærke og atter udsætte fem blåfinnede tun i Skagerrak.

Vægten på de nu mærkede tun lå mellem 130 og 285 kg, hvilket gør dem til én af de største rovfisk i vores farvande.

De avancerede tags (mærker) lagrer dataoplysninger hvor tunen befinder sig og i hvilke omgivelser. Oplysninger som lysforhold, dybde og vandtemperatur registreres løbende og disse data vil på et tidspunkt hjælpe forskerne med at beskrive, hvorledes og hvordan fiskene vandrer, og om de stammer fra Middelhavet eller Den Mexicanske Golf.

Nyttig viden

Intentionen bag mærkningen af den blåfinnede tun, er blandt mange, også at bruge informationerne og de mange data som grundlag, at gøre fiskeriet af tun i Atlanterhavet og Middelhavet mere bæredygtigt.

Lørdag var også historisk af en anden grund. Det er nemlig første gang siden 1960’erne, at det har været muligt at udføre et målrettet fiskeri efter blåfinnet tun i dansk og svensk farvand. Det skyldes, at mærkningsprojektet har en særlig tilladelse fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) til at fange, mærke og udsætte 40 blåfinnede tun.

Mærkningsprojekt, som fortsætter til den 21. september 2017, er kun muligt på grund af en fantastisk entusiastisk støtte fra sportsfiskere og andre i både Danmark og Sverige. Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua, SLU Aqua og WWF og koordineres af DTU Aqua.