Store trawlere skal væk fra kysten

Store trawlere skal væk fra kysten

I følge grønlandske Sermitsiaq.ag udtaler Kattusseqatigiit Partiiat at seks fartøjer på over 500 BT har i dag dispensation til kystnært rejefiskeri. Og det er seks for meget.
Dispensation fra loven om store fartøjer i det kystnære fiskeri besluttet af det såkaldte Enokson-udvalg, skal ophæves. Det drejer sig om seks fartøjer, der har tilladelse til at gå tæt på kysten for at fiske rejer.

Og det er seks for mange, mener Kattusseqatigiit Partiiat, fordi det er i uoverensstemmelse med den grønlandske miljøpolitik.

Derfor stiller Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat, spørgsmål til Naalakkersuisut, om der er foretaget undersøgelser af trawlernes indvirkning på havmiljø og bestande i det kystnære fiskeri:

Vil det være muligt for Naalakkersuisut at tilbagekalde de givne dispensationer?

Hvilke direkte økonomiske konsekvenser vurderer Naalakkersuisut, at en sådan tilbagekaldelse vil have for hhv. Grønlands Selvstyre og de berørte rederier?

Hvilke indirekte økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser vil en sådan tilbagekaldelse have for de fabrikker, som i dag aftager isede rejer fra de pågældende fartøjer.

Vil Naalakkersuisut i forbindelse med fremsættelse af forslag til ny fiskerilov indarbejde bestemmelser, som udelukker kystnært fiskeri for fartøjer over 500 BT?