Stopp i fisket etter norsk vårgytende sild for kystfartøy med hjemmelslengde under 15 meter

Onsdag 23. november 2011 kl. 24.00 stoppes fiske etter norsk vårgytende sild for kystfartøy med hjemmelslengde under 15 meter.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til torsdag 24. november 2011 kl. 02.00.

Uavhengig av stoppen kan fisket fortsette innenfor de garanterte kvotene.
Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Inger Anne Arvesen, tlf.: 468 02 857
Onsdag 23. november 2011 kl. 24.00 stoppes fiske etter norsk vårgytende sild for kystfartøy med hjemmelslengde under 15 meter.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til torsdag 24. november 2011 kl. 02.00.

Uavhengig av stoppen kan fisket fortsette innenfor de garanterte kvotene.
Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Inger Anne Arvesen, tlf.: 468 02 857