Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2017

Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2017

Jf. § 129 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal.

Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 128 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.750 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.500 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 5.500 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 225 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 750 kg

Torsk i underområde 22 til 24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 600 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Torsk i underområde 25 til 32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 200 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Rødspætte i underområde 22 til 32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.500 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 4.500 kg

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 200 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Sild i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 stk.
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 stk.
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 stk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2017