Spanske og franske fiskeinteresser på spil i Bruxelles

Spanske og franske fiskeinteresser på spil i Bruxelles

Den spanske region Galicien og den franske region Bretagne vil forsvare det bæredygtige dybhavsfiskeri og regionens fiskeres interesser i Bruxelles.
Generalsekretæren for marine anliggender Xunta de Galicia, Juan Maneiro, og formanden for Bretagne, Pierrick Massiot deltager i en offentlig høring forud for mødet i Fiskeriudvalget for Europa-Parlamentet (EP), hvor sagen vil blive diskuteret.

Maneiro og Massiot vil præsentere deres syn på den foreslåede forordning fra Europa-Kommissionen (EF) om indfangning af dybthavsfiskene.

Med oplysninger og argumenter vil både det spanske Galicien og det franske Bretagne forsvare betydningen af dette fiskeri, for at sikre balancen i økonomien for de lokale fiskerisamfund og områderne omkring.

Desuden vil de to regioner fremhæve det nuværende bæredygtige trawlfiskeri og understrege hvilken udvikling det har været inde i. Der bruges idag bæredygtige fangstmetoder, som har fisket i de EF-farvande, der har sandbund med mudder, så det ikke påvirker de sårbare marine økosystemer.

Begge regioner, Galicien og Bretagne vil på mødet fremkomme med de økonomiske og sociale konsekvenser af et eventuelt forbud mod trawlfiskeriet.

De dybhavsarter, som EU forsøger at beskytte, er havål, lange og helleflynder, skriver Spaniens ældste nyhedsavis Faro de Vigo.

Begrænsningerne i fiskeriet, som foreslået af Europa-Kommissionen (EF), mangler ifølge de spanske og franske regioner, videnskabeligt belæg og er blevet rejst uden at man har vurderet de økonomiske og sociale konsekvenser. Samtidig finder de det absurd at dette fiskeri kun udgår 24% af det samlede dybhavsfiskeri, hvor Norge og Island i dag har langt den overvejende del, og disse lande, vil selv efter et forbud, fortsat kunne afsætte deres fisk til EU landene.

Regionerne opfordrer i stedet at man laver passende forvaltningsplaner til beskyttelse af de sårbare økosystemer, i stedet for, som foreslået, at forbyde fiskeriet.