Søulykkesrapport om branden på det færøske fiskeskib Vesterurland

Søulykkesrapport om branden på det færøske fiskeskib Vesterurland

Den 7. januar 2017 fiskede VESTURLAND efter havtaske ca. 100 sømil vest for Færøerne. Ca. kl. 12:00 blev der opdaget røg i den forreste del af fartøjets hoveddæk. Inden for ti minutter efter at besætningsmedlemmerne var mønstret, stod det klart for skipperen, at det ikke var muligt at slukke branden, og at det var nødvendigt at evakuere fartøjet. Han anmodede om assistance, og via det maritime redningskoordinationscenter blev en redningshelikopter sendt ud for at evakuere besætningsmedlemmerne fra VESTURLAND. Ca. to timer senere var alle besætningsmedlemmerne blevet hejst fra fartøjet op i redningshelikopteren. Fartøjet udbrændte og blev bugseret i land.

Formålet med undersøgelsen var at fastslå brandens årsag med henblik på at forklare, hvorledes branden skabte en situation, der var uhåndterbar for besætningen, og følgelig ledte til fartøjets evakuering. Undersøgelsens omdrejningspunkt var besætningsmedlemmernes evne til at håndtere branden. Det er konstateret, at branden sandsynligvis opstod i et af de tre opbevaringsrum under bakdækket. Imidlertid blev den nøjagtige årsag til branden ikke fastlagt. Med henblik på at håndtere brande var VESTURLAND blevet certificeret og godkendt i henhold til nationale og EU-lovkrav og klassifikationsselskabsregler. I henhold til disse lovbestemmelser og regler var fartøjet blevet bygget, udstyret og bemandet, således at det kunne håndtere forskellige typer brande. Imidlertid viste ingen af disse forholdsregler sig at være nyttige for besætningsmedlemmerne i den givne situation. Undersøgelsen fastslog at, da besætningsmedlemmerne blev alarmeret om ilden, havde skipperen to muligheder: Enten at bekæmpe branden eller at evakuere fartøjet. Den 7. januar tog skipperen denne beslutning i løbet af ti minutter. Han fandt det for farligt for besætningen at påbegynde brandbekæmpelsen efter maskinmesterens forsøg på at inspicere, hvor røgen kom fra, og fordi et af røgdykkerapparaterne havde en funktionsfejl. Derfor beordrede han fartøjet evakueret. Den hurtige beslutning om at forlade fartøjet gjorde det muligt at evakuere besætningsmedlemmerne rettidigt og i god ro og orden.