Søfartsstyrelsens nettoudgiftsbevilling for 2014 – 17 runder en kvart milliard.

Søfartsstyrelsens nettoudgiftsbevilling for 2014 – 17 runder en kvart milliard.

Styrelsens resultatkontrakt for det nye år er klar og kontrakten sætter ambitiøse mål for både drift og udvikling på kort og langt sigt for styrelsens opgaver lige fra sikkerhed og vækst til kundeservice.

Resultatkontrakten synliggør de væsentligste indsatser og strategiske målsætninger for styrelsen. Styrelsesdirektør Andreas Nordseth udtaler om kontrakten: ”Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på effekten af vores arbejde både for vores driftsopgaver og vores udviklingsprojekter for Det Blå Danmark. Resultatkontrakten er et stærkt instrument til at sikre dette.”

Blandt målene i kontrakten kan nævnes:
– Fremme af kvalitetsskibsfart, blandt andet fortsat fokus på tilbageholdelser af skibe ved havnestatskontrol og færre arbejdsulykker.

  • Sejladssikkerhed i Arktis, godkendelse af internationale regler (Polarkoden).
  • Et mere effektivt lodsmarked.
  • Høj sejladssikkerhed i danske, færøske og grønlandske farvande.
  • Bedre service til styrelsens kunder, en ny hjemmeside, en ny app samt e-mail og sms-service.
  • Vækst i Det Blå Danmark, International maritim konference om grøn skibsfart, styrket markedsføring, værdiskabende administration, samarbejdsaftale med Kina samt offshore-vækstprojekt under Nordisk Ministerråd.

Du kan læse Søfartsstyrelsens resultatkontrakt for 2014-2017 her.