Slut med at forudanmelde pr. fax

Slut med at forudanmelde pr. fax

Den teknologiske udvikling går stærkt. Myndighederne lægger nu op til at skrotte faxén som kommunikationsmiddel i forbindelse med fiskernes forud anmeldelse af landinger.
Af et foreløbigt udkast til reguleringsbekendtgørelsen for 2012 fremgår det, at forud anmeldelse om ankomst og losning til havn, kun kan ske via telefon eller e-mail.

Dermed dropper NaturErhvervstyrelsen brugen af fax. I et notat udsendt til organisationerne skriver NaturErhvervstyrelsen; ”Muligheden for at forudanmelde via fax afskaffes, da meget få benytter sig af muligheden”.

Telefaxen er opfundet for mere end 100 år siden. Den havde sin guldalder fra 1980 og knap 20 år frem, hvor maskinerne næsten blev hver mands eje – men udviklingen af internet og hurtige dataforbindelser har sendt tele faxen knok-out.