Skotsk lakseproduktion i hastig vækst

Skotsk lakseproduktion i hastig vækst

Produktionen og beskæftigelsen i de skotske dambrug er jævnt stigende og viser et stigning i væksten på næsten 7% i forhold til 2010 og en øgning af antallet af beskæftiget med 120 nye job i virksomheder som er tilknyttet hav- og dambrug.
Ifølge Scottish Fish Farm Production var 2010 et vækstår for laksebranchen. I undersøgelsen , som Marine Scotland Science har stået for, steg produktionen med 6,9 % i 2010 til 154.164 tons. Dette er sket ovenpå en vækst i 2009 på ikke mindre end 12 %.

Der forventes dog en lidt lavere vækst i 2011 hvor en prognose anslår at mængden bliver 157.385 tons som svarer til en stigning på 2 % .

Der er dog et lille stykke vej op til rekordårene 2003 og 2004 med henholdsvis 169.736 tons og 158.099 tons.

Trods stigning i antallet af ansatte i virksomhederne tilknyttet akvakultur, er der konstateret en svagt faldende produktivitet. Koncentrationen af produktionen i større og færre lakserier fortsætter i Skotland, i 2010 havde 9 virksomheder 95% af lakseproduktionen.