Skagen Havn cementerer sig som Danmarks største fiskerihavn

Skagen Havn cementerer sig som Danmarks største fiskerihavn

Rekord i landinger af fisk med en værdien af landingerne af fisk i Skagen Havn udgjorde i 2015 917 millioner kroner, hvilket er den største i Skagen Havns historie.

Samtidig cementerer Skagen Havn sin position som Danmarks absolut største fiskerihavn målt på såvel værdien af de landede fisk og vægten af disse. Som den eneste danske havn, rundede Skagen Havn landingsværdier for mere end 900 millioner kr. i 2015.

Dette underbygges af de officielle tal og statistikker, der udgives af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

I 2015 blev der landet 1.171.830 tons fisk i Danmark, og heraf blev de 348.000 tons bragt i land i Skagen. Dermed landes 30 procent af vægten af de samlede landinger i danske havne i Skagen Havn.

Der blev i alt landet fisk i Danmark for 3,9 mia. kr., og heraf udgjorde landingsværdien 917 mio. kr. i Skagen Havn. Det betyder, at værdien af de fisk som landes i Skagen Havn, udgør 23 procent af værdien af de samlede landinger i danske fiskerihavne.

»Vi er tilfredse med resultaterne for 2015, og det viser en fortsat stor aktivitet inden for fiskerierhvervet i Skagen, selvom der stadig er plads til forbedringer. Vi fastholder vores markedsposition både inden for landede mængder og værdi« udtaler Skagen Havns direktør Willy B. Hansen.

Skagen Havn er stærkest inden for landinger af sild, industrifisk, rejer og jomfruhummer.

I Skagen Havn er der lige nu travlhed, da store fartøjer lander laster af sild, brisling og blåhvilling. Konsum fartøjerne lander rekord mængder af jomfruhummer, som fylder fisketerminalen ”Vi forventer stor aktivitet frem til sommerferien, hvor der vil blive landet brisling, blåhvilling og tobis til olie og fiskemels produktion samt sild, konsumfisk og skaldyr” udtaler Willy B. Hansen.