Skagen Havn årsberetning 2011

Skagen Havn årsberetning 2011

Skagen Havn konstaterer at det igen er lykkedes at sætte omsætningsrekord. 2011 har været et meget tilfredsstillende år, hvor både omsætning og resultat er bedre end det forventede.
Årsberetningen giver en beskrivelse af de økonomiske nøgletal samt udviklingen på de forretningsområder der er tilknyttet Skagen Havn.

Skagen Havn har i 2011 omsat for 30.5 mio. kr. og realiserer alene på driften et regnskabsresultat på 5.7 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger. I 2011 er der gennemført et salg af mindre grundarealer fra havnearealet der har grænset op mod byen, hvilket har givet en ekstraordinær indtægt på 14.0 mio.

Skagen Havn ender således med et samlet årsresultat på 19.6 mio. kr.

Såvel driftsresultat som det samlede resultat vurderes at være meget tilfredsstillende.