Så kan der igen fanges blåmuslinger i Horsens Fjord

Så kan der igen fanges blåmuslinger i Horsens Fjord

Det skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse, at der nu åbnes for fiskeri efter blåmuslinger i Natura 2000-området i Horsens Fjord, efter flere år uden muslingefiskeri i den del af fjorden.

NaturErhvervstyrelsen har nu mulighed for at åbne for fiskeri efter 15.000 tons blåmuslinger i Natura 2000-området ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’.

Det sker, efter bestanden af muslinger er fordoblet siden 2009, hvilket giver mulighed for at fiske op til 15.000 tons blåmuslinger i Horsens Fjord i havet øst for øen Endelave. Der er ikke fisket i dette område siden 2007.

Fiskeriet åbnes på særlige vilkår

De seks muslingefartøjer, som fisker langs Jyllands østkyst, får nu også tilladelse til fiskeri i Natura 2000-området. Fiskeriet tillades på særlige vilkår, som skal sikre beskyttelse af blandt andet ålegræs og stenrev i Natura 2000-området.

Det betyder, at der ikke må fiskes på vanddybder under syv meter og alle kortlagte stenrev beskyttes med en bufferzone (såkaldt sikkerhedszone).

Alle fartøjer, der udøver fiskeri efter blåmuslinger er udstyret med et »Black Box System« til opsamling af GPS-data og fiskeriaktivitetsdata.

Muslingefiskeri i Natura 2000-områderne forvaltes i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets muslingepolitik. Har man spørgsmål til dette, kan man kontakte NaturErhverv, enten på mail Fiskeri@naturerhverv.dk eller tlf. 3395 8000.