Regionalt milliontilskud til fiskerisamarbejde.

Regionalt milliontilskud til fiskerisamarbejde.

Konsumfisk, som er et udviklings- og afsætningssamarbejde mellem de tre vestkystbyer; Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, fik på sidste regionsrådsmøde Midt bevilget 1,5 mill til yderligere udvikling af konsumfiskeområdet.
Direktør Bolette Bro fra Navigator, fortæller til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at pengene vil blive brugt til at sætte nye afsætningsprojekter i gang og at tilskuddet er afhængigt af hvor mange penge partnerne i Konsumfisk selv vil investerer i projekterne.

Bolette Bro fortsætter med at der pt arbejdes med nogle meget spændende og nye tiltag inden for afsætning til fiskehandlere og slutbrugere. Fiskepakker, som indeholder forskellige fiskearter fra dansk fiskeri samt en opdyrkning af kendskabet til og brugen af, hesterejer til de danske middagsborde.

Som udviklingsprojekt ønsker Konsumfisk de kommende år, at styrke samarbejdet med udenlandske havne, som man netop har påbegyndt i Norge og i Holland.