Rådet vedtager nødforanstaltninger i tilfælde af Brexit uden aftale
EU-Rådet vedtog i dag nødforanstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af EU-budgettet for 2019

Rådet vedtager nødforanstaltninger i tilfælde af Brexit uden aftale

EU-Rådet vedtog i dag nødforanstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af EU-budgettet for 2019EU-Rådet vedtog i dag nødforanstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af EU-budgettet for 2019 i tilfælde af at briterne forlader det europæiske samarbejde uden en aftale.

 

Målet med foranstaltningerne er at afbøde eventuelle konsekvenser af et scenarie hvor Brexit ender uden aftale, for finansieringen på en række områder.

De vil gøre det muligt for EU at fortsætte med at foretage betalinger til britiske modtagere for kontrakter, der er undertegnet, og afgørelser der er truffet før briternes endelige udtrædelses-dato, men kun så længe UK fortsætter med at betale sit aftalte bidrag til EU-budgettet for 2019.

 

Europa-Parlamentet godkendte denne nødforanstaltnings-ramme onsdag den 17. april 2019.

 

»Et scenarie uden aftale berører ikke det grundlæggende princip om, at EU-27 og UK bør opfylde de finansielle forpligtelser, som de sammen har påtaget sig. De foranstaltninger, der er aftalt i dag, vil bidrage til at sikre dette. Aftalen vil være til fordel for britiske enkeltpersoner og firmaer og hindre mulige forstyrrelser for andre modtagere af EU-finansiering,«
siger Mika Lintilä, der er fungerende finansminister i Finland, og som i øjeblikket varetager formandskabet for EU-Rådet.