Rådet vedtager konklusioner omkring verdenshavene
Rådet vedtog i dag konklusioner om havene, hvori det understreger, at klimaændringer er en direkte og eksistentiel trussel mod livet i havene globalt.

Rådet vedtager konklusioner omkring verdenshavene

Rådet vedtog i dag konklusioner om havene, hvori det understreger, at klimaændringer er en direkte og eksistentiel trussel mod livet i havene globalt. Rådet opfordrer til en øget politisk indsats på alle forvaltningsniveauer for at beskytte hav- og kystøkosystemer.

Rådet vedtager konklusioner omkring verdenshavene

Rådet for Den Europæiske Union, noterer sig med stor bekymring, at opvarmningen af de europæiske regionale have foregår i et tempo, der ligger over gennemsnittet.

Der er fokus på verdenshavene

Medlemsstaterne er enige om at understrege, at der er behov for en øjeblikkelig indsats over for de stigende trusler mod vores have og kystområder. Rådet opfordrer Kommissionen til at foreslå politiske løsningsmuligheder som svar på de alarmerende konklusioner i særrapporten fra det nye Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om havet og kryosfæren i et klima i forandring.

 

Rådet understreger i sine konklusioner vigtigheden af;

  • på bæredygtig vis at bruge havenes ressourcer
  • en bæredygtig blå økonomi og betydningen af de økonomiske sektorer med tilknytning til havene og kysterne, bl.a. fiskeri, søtransport og vedvarende energi produceret offshore at øge koordineringen inden for maritim sikkerhed, bl.a. et cirkumpolart meteorologisk og oceanografisk samarbejde
  • at beskytte Arktis og regionerne i den yderste periferi samt de oversøiske lande og territorier, da de er særligt sårbare over for klimaændringer
  • at reducere mængden af havaffald, inkl. plastaffald og mikroplast
  • at sikre sunde og modstandsdygtige have
  • at beskytte biodiversiteten i sårbare hav- og kystøkosystemer
  • at styrke forskning og havvidenskab.

EU Rådet kræver øjeblikkelig indsats overfor de stigende trusler mod vores have og kystområder

Du kan læse meget mere på nedennævnte links (engelsk)