Prisen for jomfruhummer i voldsomt fald


Store tilførsler presser priserne helt i bund. For de mindste størrelser er der tale om regulær pris kollaps.

Fiskerne, der fanger jomfruhummer i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen oplever voldsomme prisfald. Efter en prisnedgang i årets første 6 måneder, på ikke mindre end 15% i forhold til året før, er prisen den seneste uge faldet yderligere.

De årlige gennemsnitspriser i 2006 og 2007 var på hhv. 80 og 77 kr., men i første halvår af 2008 er prisen faldet til blot 65 kr. Og indenfor den seneste uge, er priserne nærmest brudt sammen. Onsdag blev der på Skagen Fiskeauktion omsat 12 tons til en gennemsnitspris på knap 40 kr., og fra andre pladser meldes om enkeltpartier af små jomfruhummer, der er omsat til under 25 kr. pr. kg.

De seneste prisfald kommer efter en uge, hvor tilførslerne har været meget massive og en række skibe meldes nu at have indstillet fiskeriet i håb om, at priserne senere vil rette sig.

Danske eksportører ligger i hård konkurrence med skotske, engelske og irske virksomheder, der traditionelt tilbyder jomfruhummer til lavere priser. Det seneste års udvikling på valutamarkedet stiller disse lande stærkere i konkurrencen, til skade for danske fiskere. Denne udvikling anses for at være den betydeligste årsag til 1.halvårs prisfald. Men også øgede rentebyrder og generel lavere efterspørgsel bidrager til, at priserne presses.

Prisen for jomfruhummer i voldsomt faldDe alvorlige prisfald tog fart, efter Danmark i vinter nedsatte mindstemålet for bl.a. jomfruhummer. Der var tale om en regel harmo-nisering i forhold til de øvrige EU lande, der for en række arters vedkommende allerede havde mulighed for at ilandbringe mindre fisk, end deres danske kolleger.

Det er således første år danske opkøbere præsenteres for helt små jomfruhummere og industrien er måske ikke gearet til at modtage disse størrelser. Under alle omstændigheder er det her og nu ikke rentabelt at fiske i områder, hvor de mindste størrelser er fremherskende.

Fiskeriet efter jomfruhummer har den seneste uge været ekstraordinært godt, med store fangster på mange pladser i Kattegat, Skagerrak og i Nordsøen. De mindste jomfruhummere tilføres i øjeblikket overvejende fra fiskerier gennemført i den sydlige del af Nordsøen.