Politisk makværk ændret til det bedre

Politisk makværk ændret til det bedre

Fiskernes protester har virket, for partierne bag kystfiskeraftalen, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Alternativet samt Enhedslisten, har lyttet til fiskernes kritik om fordelingen af fisk under kystfiskermodellen.

TV MidtVest har talt med fødevareordfører Simon Kollerup (A), der sammen med DF´eren Ib Poulsen har stået på mål for den største kritik, har over weekenden sammen med de øvrige partier bag kystfiskeraftalen, taget den sønderlemmende kritik fra specielt de jyske fiskere til efterretning og ændret fordelingen af fisk så alle berørte fiskere gerne skulle være tilfredse med resultatet.

I en kommentar til aftalen, siger den socialdemokratiske fødevareordfører, »vi har lyttet til den kritik, der er kommet fra fiskerne i forhold til kystfiskermodellen, og jeg er glad for, at vi har fundet en løsning nu, hvor vi kan tilbageføre en pæn mængde fisk, sådan at både kystfiskeriet bliver styrket, som vi har besluttet og lovet dem, samtidig med at det øvrige fiskeri også får lidt ekstra fisk at fiske efter.«

Hele manøvren lykkedes sidst på eftermiddagen søndag, for partierne udenom trekløverregeringens medlemmer. Her fandt man en løsning hvorved man tilbagefører de ekstra fisk, som der var uddelt for meget til kystfiskerne.

Fisk tilbageføres efter model af Fødevareministeren

Kystfiskerne får efter partiernes justering fisk for 40 mio. kr. i samlet landingsværdi. Fuldstændigt som partierne lovede kystfiskerne med Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri i december 2016.

TV MidtVest skriver videre, at den overskydende mængde fisk skal tilbageføres til den samlede kvotepulje for alle fiskere. Fiskene tilbageføres efter en fordeling, som miljø- og fødevareministeren har foreslået partierne.

Konsekvensen af aftalen bliver at der tilbageføres ca. 400 tons fisk fra den beskyttede og lukkede kystfiskerpulje til alle fiskere. De tilbageførte fisk, har en beregnet og samlet landingsværdi på ca. 7,1 mio. kr., svarende til den merværdi som regeringens implementering af fiskeripakken har udløst.

Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti, der i sidste uge også har været målskive for mange fiskeres vrede og frustration, kommenterer med følgende omkring weekendens løsningsforslag. »Jeg håber da, at man nu vil få ja-hatten på og se positivt på det her, og så synes jeg, at vi som politikere skal dømmes, når året er omme, fordi så må vi jo se om kystfiskerne har fisket den her kvote. Har de ikke det, så ligger der jo også i aftalen, at dem som de ikke kan nå at fiske, de går over til de andre fiskere, så vi når at få fanget kvoten, og så kan det jo være at det ikke ser så slemt ud, som det lige pt. tyder på.« slutter medlem af Mijø- og Fødevareudvalget Ib Poulsen (DF) af med, uden dog at have forventninger overhovedet, om de helt store jubelscener pga. ændringerne i fiskeriaftalen.

NaturErhvervstyrelsen forventes at have den nye kvotefordeling klar til fiskerne engang i næste uge.