Øget tungekvote har fået smilet frem igen

Øget tungekvote har fået smilet frem igen

Sidste år i januar, var smilet hos den ellers normalt tilfredse fisker Ejner Thomassen stivnet en smule, efter den biologiske rådgivning og EU havde fastsat kvoterne for tunger 42 procent lavere for Kattegat i 2015.

En reduktion der ovenikøbet var begrundet med at dataindsamlingen ikke havde været tilstrækkelig og at man derfor fra rådgivnings side måtte ty til et forsigtighedsprincip, som nærmest halverede kvoten for tunger i Kattegat. Uforståligt for alle fiskere i området, der ikke havde problemer med at fange fisken, som nærmest stod i kø for at blive taget om bord.

Det vrimler jo med fisk

Dengang som nu, kan den tilfredse skipper fra Bønnerup nærmest gå på vandet, da det vrimler med fisk i Kattegat. Ejner Thomassen med RS 151 Ejca fortæller til FiskerForum, at med en kvote på 3.000 kg tunger, var kvoten for 2016 allerede fisket efter nogle få dage. »Vi havde nogle gode slæb lige efter nytår, hvor vi samlet set og allerede halvt inde i anden uge, havde fisket 3700 kg tunger. Det gode fiskeri er fortsat, for på de to sidste ture omkring Anholt, ved Korallen og Hagerne, har vi hentet 1875 kg tunger af to omgange af et fiskeri på hver knapt fire døgns varighed.«

Lejet tungekvote

Fiskeriet har været så positivt, at Bønnerupfiskeren har lejet yderligere 4 tons tunger ind til en pris på 20,- kroner pr. kilo. Dette sammen med en fantastisk første uge i januar, hvor rødspætterne havde en kilopris på 14,- kroner pr. kilo for de små, bobler optimismen igen.

På spørgsmålet om fiskeriet så igen er inde i den gode stime, viger mundvigen lidt og smilet bliver en smule mindre, for Ejners tanker bliver ledt hen på Discard problematikken, som han absolut ikke finder iorden. »Tidligere fik vi bøde for at tage undermålsfisk med ind, nu får vi bøde hvis vi ikke gør det. Tanken om at smide levedygtige småfisk ud igen, går mig meget imod. De fisk der for en stor dels vedkommende overlever en nænsom genudsætning, fanger vi jo senere, det gør vi ikke, hvis vi tvinges til at tage yngel og småfisk med ind.

Discardproblematikken er skudt helt ud at probationer, fortæller Ejner Thomassen videre, »sidste efterår havde vi inspektionsskibet »Havternen« på besøg om bord, og udaf 270 kilo fisk, var der kun 6,5 kg undermålerfisk. Så vi taler jo kun om ganske få procenter i discard, hvilket får det til at virke endnu mere absurd, at vi ikke må genudsætte disse, men skal tvinges til at tage dem med ind. De få fisk der ikke overlever en genudsætning, tager mågerne jo sig af. På en aller anden måde skal de jo også leve,« slutter Ejner Thomassen hovedrystende.

De »grønne« og affald

Nu da samtalen er kommet godt igang, får de grønne og biologerne, der taler trawlfiskeriet rent imod, lige et par ord med på vejen. »Vi fisker efter min mening skånsomt, med små trawlskovle på 63 tommer, er der ikke meget der ødelægger havbundens vegatation eller biodervisitet. Med ruller og små skovle, kan dette fiskeri ikke sammenlignes med tidligere tiders.«

»Derimod yder vi et vigtigt bidrag, når vi slæber alt fra plastikaffald og malerbøtter ind fra havet. Ting som enten er smidt, blæst eller endt i havet, forsætligt eller ikke fortsætlig. Vi tager det med ind og bidrager dermed også til et renere havmiljø. Det burde man tænke lidt mere på, istedetfor som altid at tale dette fiskeri direkte imod.«

Mens kursen igen sættes til Kattegats rige fiskebord, regner fiskeren fra Bønnerup igen med at kølhale i Skagen til sommer, hvor båden som sædvanligt får en ordentlig overhaling og en grundig vedligeholdse ved Karstensens Skibsværft, så »arbejdsredskabet« kan klare endnu flere sæsoner i de danske farvande.

FiskerForum.dk