O-kvote på vestlige Østersøsild, kan give fiskerby dødsstødet

O-kvote på vestlige Østersøsild, kan give fiskerby dødsstødet

ICES – Det internationale Havundersøgelsesråd – anbefalede torsdag den 31. maj i år, en nul løsning for sild i det vestlige Østersø. Fiskerbyen Gilleleje rammes i den forbindelse specielt hårdt.

Det fik Chefkonsulent ved Danmarks Fiskeriforening PO Michael Wall Andersen til i en kommentar i FiskeriTidende.dk, at ærgrer sig over rådgivningen, som efter hans mening ikke er forbi sildebestanden har fået det dårligere end sidste år, men nok snarere og mere er et udtryk for, at ICES endnu engang blot har flyttet »målstolperne«.

Rådgivningen forsvares af seniorrådgiver Morten Vinter DTU Aqua´s afdeling for Hav og Fisk. Overfor TV2 Lorry, erkender han at fiskeribyen Gilleleje vil få et problem med o-kvoten på sild og som derfor med stor sandsynlighed vil ændre byens økonomiske forudsætninger. Som det danske medlem af ICES Det internationale Havforskningsråd, støtter han op om beslutningen, der efter hans mening, er den eneste rigtige løsning for sildene, med et forbud og en o-kvote i den vestlige del af Østersøen.

Gribskov Kommunes borgmester, Anders Gerner Frost, angriber o-kvote anbefalingen og i et brev til fiskeriminister Eva Kjer Hansen, påpeger han konsekvenserne af ICES rådgivning, der risikerer at ødelægge op mod 80 procent af fiskernes omsætning og dermed også lukke Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje.

Samme senarie opstiller den administrerende direktør hos Fiskernes Filetfabrik benny Christensen, der overfor TV2 Lorry, husker tilbage på et lignende silde-stop i Nordsøen, som dengang fik mange fiskere og fiskeriansatte til at gå fra hus og hjem. Et sørgeligt og tragisk resultat af et fiskestop. Han peger videre, at også denne gang er der menneskeskæbner på spil. Folk der bliver arbejdsløse og investeringer i filetfabrikken går op i røg. Spildte penge, der sammen med de fire fiskebåde, der forsyner fabrikken med sild, også forsvinder.

Stillet overfor silde-spørgsmålet fra TV2 Lorry, svarer Fiskeriministeren, at hun er meget opmærksom på konsekvenserne af en o-kvote på sild i vestlige Østersø og problemet er ifølge ministeren allerede drøftet med svenske og tyske kollegaer. O-kvoteproblematikken vil have hovedprioritet når kvoteforhandlingerne går igang til efteråret. Hun håber på en løsning her, hvor både fiskeriet tilgodeses og bestanden kan bevares.

Med Havforskningsrådets briller på, kan en sådan løsning bliver endog meget svær at finde, for sildebestanden regnes allerede af ICES under grænseværdien og man regner ikke med, at der er voksne sild nok til at genoprette bestanden. Hvis sildeforbuddet skal have effekt, snakker man nok nærmere om et sildestop i to år istedet for et år. Hvis ikke sildestoppet for vestlige østersø effektueres, vil bestanden højst sandsynligt blive mindre og mindre.

Fiskeriministeren står med en gordisk knude, et nærmest uløseligt problem, som hun her til efteråret skal finde en løsning på, sammen med EU.

Kilde. TV2 Lorry og FiskeriTidende.dk FiskerForum.dk