Nyt større olielager og tankanlæg på Skagen Havn

Nyt større olielager og tankanlæg på Skagen Havn

Skagen Havn og Monjasa A/S har indgået vigtig aftale om tankanlæg for olieprodukter til brændstof til skibe i og udenfor havnen.
Aftalen er en langtidsaftale, der indebærer, at Skagen Havn opfører lagerfaciliteterne, og at Monjasa lejer og driftsmæssigt anvender tanklageret.

”Det er et resultat af et langsigtet og strategisk arbejde på at udvikle nye forretningsområder, der kan skabe vækst og supplere havnens kerneområde i fiskeriet,” fortæller havnedirektør Willy Bent Hansen. Skagen Havn har gennem adskillige år arbejdet med at udvikle havnen og derigennem skabe forudsætninger for at nye forretningsområder kan opdyrkes.

Den indgåede aftale og kommende nye aktivitet er en central del af havnens forretningsplan for den kommende udvidelse af Skagen Havn, som vi arbejder intensivt med. Aftalen med Monjasa er med til at skabe et solidt fundament for den kommende havneudvidelse og vil også på sigt skabe omsætning for flere af havnens servicevirksomheder. Skagen Havn bliver mere attraktiv for skibe, da der også parallelt med aftalen ligger et spin-off omkring mulighed for levering af slopolie til tankfaciliteter i havnen. Med de nye faciliteter skabes der flere fordele for skibsfarten.

Monjasas ydelser omfatter alle aspekter af bunkring, smøremidler og oliehandel. Monjasa er anerkendt på verdensplan for evnen til at levere høj kvalitet og service i nogle af verdens mere udfordrende områder: Mellemøsten, Vestafrika og Baltikum.

Administrerende direktør i Monjasa A/S Jan Jacobsen fortæller i den udsendte pressemeddelse at målet er at skabe yderligere markedsandele i bunkersmarkedet i og omkring Skagen. Skagen Havn ses at være særdeles godt geografisk placeret og kan derfor udgøre en optimal platform for levering af olieprodukter til skibe i og udenfor havnen.

Det tekniske arbejde med projektering og godkendelse af anlægget startes op i den allernærmeste fremtid. Tankanlægget forventes at stå færdigt i løbet af 2014.