Nyt samarbejde om fisk fra FF Skagen til mink

Nyt samarbejde om fisk fra FF Skagen til mink

FF går nye veje med salg af pelagisk fisk til foder til mink. Der er aftalt et samarbejde mellem ”FF Skagen A/S” og to af verdens betydende importører og distributører til dette marked, ”BHJ Pet Food”, Løkken, og ”Nordjydsk Fiskefoder” i Hirtshals.

Potentialet er stort. Alene i Europa er der i 2014 behov for ikke færre end 800.000 tons minkfoder. Danmark er en af de store opdrættere og avlere af mink. Der er specielt meget høje krav til kvaliteten, og her har FF og de to nye samarbejdspartnere samme krav.

Det er aftalt, at den pelagiske industrifisk som landes i Skagen til FF samt afskær kan leveres som råvarer til mink. I forvejen har de to nye samarbejdspartnere et nært samarbejde med ”Swe-Dan” i Västervik i Sverige, hvor FF er 50 pct. medejer. ”Swe Dan” har en bred erfaring og ekspertise med leverance af frossen fisk.

Kvalitet og forventninger
Der er høje forventninger til samarbejdet.

Direktør for leverance af fisk og dermed foder til mink i ”BHJ Pet Food”, Johnny Lindholm, er ikke i tvivl om et stort vækstpotentiale. Virksomheden leverer til 12 fodercentraler i Danmark.

For os er det afgørende, at vi med leverancerne fra FF er sikker på at kvaliteten er 100 pct. i orden, og det ved vi, at den er.

Samtidig glæder jeg mig over den udvikling i vore erhverv og virksomheder, der er tale om. Der er med den nye aftale indledt et samarbejde mellem tre forskellige typer virksomheder i vor branche med samme krav til råvarens kvalitet og sikkerhed, når det gælder logistik. Det er os som privat virksomhed, ”BHJ Pet Food”, ”Nordjysk Fiskefoder A.m.b.A.” som andelsselskab og ”FF Skagen A/S” som aktieselskab. Det samarbejde venter vi os meget af, og der er et stort potentiale i det.

Stor synergieffekt
Daglig leder og direktør i ”Nordjysk Fiskefoder”, Bjarne Larsen, er enig. Der er en betydelig synergieffekt i dette samarbejde. Leveringsaftalen fra FF omfatter pelagisk fisk som blandt andet blåhvilling og brisling samt afskær udover de frosne råvarer, som vi får fra FF’s datterselskab ”Swe-Dan AB” i Sverige. Vi er glade for at være medspiller, der samtidig kan bidrage til et fornuftigt prisniveau for alle parter og samtidig er til gavn for høj kvalitet af foder til mink. Det stiller minkavlerne uomtvisteligt krav om, og det gør vi selvfølgelig også.

Nyt marked
FF’s CEO, Johannes Palsson, har foruden den traditionelle leverance af fiskemel og fiskeolie til flere end 60 nationer, herunder pet-food, nyt fokus på levarancerne til minkfoder. Det er et nyt marked for os og en ny samarbejdsaftale, som vi venter os meget af. Minkavl er en højteknologisk produktion, og med dette samarbejde matcher vi de krav, som både minkavlerne og vore nye samarbejdspartnere er fælles om.

Jeg er ikke i tvivl om et fornuftigt vækstpotentiale.