Nyt fra Færøerne uge 6

Nyt fra Færøerne uge 6

Det færøske lineskib »Stapin« landede 210 tons fisk, som de havde fisket på Flemish Cap Øst for Grand Banks og Newfoundland. De har fisket i to omgange på Flemish Cap, hvor første fangst blev landet i Bay Roberts og anden blev landet i Kollefjord. De færøske lineskibe har alle haft et godt fiskeri, med fangst af overvejende torsk.

Lineskibet Eivind har også i den forgangne uge haft et godt fiskeri på Flemish Cap og de landede også der fangst af 165 tons til Kollefjord. Fangsten blev også her frosset ombord. Kambur landede 200 tons torsk i Kollefjord. De har også fisket på Flemish Cap, og de har indtil videre haft den største fangst af alle linebådene på feltet. Der er fem færøske linefartøjer i området Flemish Cap for tiden.

Landinger af makrel, lodde, blåhvilling og havgalt til Pelagos og Havsbrún i Fuglefjord

Det danske fartøj Isafold landede 1700 tons makrel, efter et godt fiskeri i EU farvand, til Fuglefjord. Høgaberg landede 900 tons lodde, som de har fisket ud for Island. De har også haft godt fiskeri, og fangsten blev også landet til Pelagos i Fuglefjord. Jupiter landede 1900 tons blåhvilling, som de landede til Havsbrún i Fuglefjord. De har haft godt fiskeri syd for Færøerne, og har nu lagt til kaj, for at rigge om til fiskeri efter lodde ud for Island, hvor der meldes om et rigtig godt fiskeri. De irske fartøjer Father Mckee og Brendelen landede 2600 tons havgalt, som de har fisket i EU farvand. Partrawlerne lander fast nogle gange om året til Havsbrún i Fuglefjord. Borgarin landede 2000 tons blåhvilling, som de havde fisket syd for Færøerne. Så snart de havde landet tog de også tilbage på fiskeri efter blåhvilling, trods meldinger om blåhvillingfiskeriet ikke er det aller bedste for tiden.

Industrifisk til Ánunum og Egersund

Færøske Norðborg landede i sidste uge en last på 1100 tons lodde til fiskemelsfabrikken i Ánunum. En fangst som de havde fisket ud for Island. Loddefangsten her bliver frosset ombord, og tilbagemeldingen herfra tyder på man fortsætter fiskeriet efter lodde ved Island. Danske Ruth landede en last på 2000 tons makrel som de har fisket i EU farvand. Fangsten blev landet i Egersund. De fortsætter også fiskeriet efter makrel i EU farvand.

Blandet landinger til Toftir og Klaksvík

Garnskibet Oknin landede 8,2 tons til Toftir, hvoraf 7,8 tons var hellefisk, som havde en kilopris på 31,- kr. Lasten blev vurderet til 249.480,00 kr. De havde fisket i 2 dage syd for Færøerne, og fiskeriet har været godt på denne tur. Linekutteren Volunteer landede 13,2 tons, overvejende kuller som havde en kilopris på 12,31 kr. Lasten blev efterfølgende vurderet til 201.205,00 kr., som de havde fisket i 6 dage øst for Færøerne. Garnskibet Váðasteinur landede 4,2 tons, hvoraf 3,6 tons var hellefisk, som havde en kilopris på 31 kr. Lasten blev vurderet til 121.200,00 kr. De har fisket i 4 dage øst for Færøerne. Lineskibet Skørin landede 12,7 tons, hvoraf 3,1 tons var kuller, som havde en kilopris på 12,02 kr. Lasten blev solgt på auktion til 183.075,50 kr. De har fisket i 5 dage vest for Færøerne. Den mindre trawler Fiskaklettur landede 9,4 tons i Klaksvík. Lasten blev vurderet til 104.045,84 kr., som de havde fisket i 5 dage nord for Færøerne på denne tur og fiskeriet har været godt. Partralwerne Polarhav og Stjørnan landede 120,000 pund, hvoraf det meste var sej. Skibene har fisket øst for Færøerne, og så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri ud for Færøerne. Partrawlerne Fugleberg og Skoraberg landede 260,000 pund, overvejende sej, som de har fisket øst for Færøerne og så snart de havde landet tog de da også straks tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

Havtaske, sej og hellefisk til Tórshavn og Leirvík

Den mindre trawler Skálafosur landede 14,6 tons, hvoraf 5,5 tons havtaske, som havde en kilopris på 24,28 kr. Lasten blev vurderet til 263.815,00 kr., som de har fisket i 8 dage øst og nord for Færøerne. Garnskibet Thor landede 13 tons til Tórshavn, hvoraf 11,2 tons var hellefisk, som havde en kilopris på 31,- kr. Lasten blev solgt for 375.150,00 kr. De havde fisket i 6 dage øst for Færøerne. Partrawlerne Eysturbúgvin og Vesturbúgvin landede 160,000 pund, overvejende sej. Skibene havde fisket ud for Færøerne, og fiskeriet har været fint. Fangsten blev landet til Barðið og så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet ud for Færøerne. Den mindre trawler Búgvin landede 10,8 tons, hvoraf 5,4 tons var havtaske som havde en kilopris på 27 kr. Lasten blev vurderet til 258.676,00 kr., som de havde fisket i 5 dage ud for Færøerne.

Gode landinger af sej til Hvalba

Partrawlerne Hamranes og Breiðanes landede i sidste uge en last på 250,000 pund, hvoraf det meste var sej. Skibene har fisket ud forFærøerne, og så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet ud fir Færøerne. Partrawlerne Rankin og Steintór landede 300,000 pund, ligeledes til Hvalba, overvejende sej. De havde fisket øst for Færøerne, og så snart de havde landet tog de også tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

FiskerForum.dk