Nye sønæringsbeviser til fiskere og søfarende

Nye sønæringsbeviser til fiskere og søfarende

Fra den 1. januar 2017 skal alle søfarende på handelsskibe have nye STCW-beviser. Det skyldes, at de nye STCW-regler træder i kraft. Danske søfarende kan dog allerede nu få udstedt det nye bevis, som så kommer til at gælde i 5 år.

De nye internationale regler medfører, at der stilles nogle skærpede uddannelseskrav, fx vedr. brugen af elektroniske søkort (ECDIS). Det gælder allerede i dag for en del af de danske uddannelser. Det betyder, at personer, der har taget en uddannelse som navigatør i løbet af de seneste år, allerede opfylder kravet.

Fra den 29. september 2013 er STCW-F, dvs. IMO-konventionen om krav til uddannelse af personer, der arbejder om bord på fiskeskibe, trådt i kraft. Det betyder, at nye sønæringsbeviser for navigatører nu udstedes med en henvisning til STCW-F-konventionen.

Sønæringsbeviser, der allerede er udstedt, vil få en påtegning, når de alligevel skal fornys. Maskinmestre i fiskeskibe vil som hidtil få udstedt sønæringsbeviser med henvisning til STCW-konventionen.

Udstedelse af et nyt bevis koster 500 kr.