Nye skibsruter omkring Skagerrak og Kattegat

Nye skibsruter omkring Skagerrak og Kattegat

Nye ruter i Skagerrak og Kattegat er nu kommet lidt tættere på en realitet. En underkomité i IMO har nikket ja til Søfartsstyrelsens forslag til nye skibsruter, der bidrager til sikker sejlads.

R03;Udviklingen i skibsfarten har betydet, at de skibe, der i dag skal sejle gennem farvandene, er større, end ruterne blev lavet til. Omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, hvor hovedparten er skibe med stor dybgang, der sejler til og fra Østersøen. Der er derfor behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Søfartsstyrelsen har derfor i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet forslag til nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen: »Dansk skibsfart er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart både med hensyn til skibene, de søfarende og den maritime infrastruktur. Derfor skal vi også have de optimale ruter i dansk farvand, som understøtter sejladssikkerheden. Jeg er glad for, at vores store arbejde med skibsruter nu har nået en milepæl. Et vigtigt skridt mod gennemførelse af de nye skibsruter er nået.«

Skibsruterne skal nu endeligt godkendes af IMO’s søsikkerhedskomité i maj og kan træde i kraft fuldt ud fra juli måned 2020.

De nye skibsruter omfatter:

  • To anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen benævnt rute A og rute B, Trafiksepareringssystem ved Skagen
  • Dybvandsruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå
  • Et nyt Precautionary area (forsigtighedsområde) nordøst for Læsø
  • En ny rute S langs den svenske kyst
  • Tre nye trafiksepareringssystemer langs rute S. Det ene i den nordlige del af Øresund