Nye kapacitetsregler for fiskefartøjer

Nye kapacitetsregler for fiskefartøjer

Yngre fiskere kan fra 1. juli søge om at låne ekstra kapacitet fra en nyoprettet fond. Samtidig stilles der krav om, at al disponibel kapacitet skal registreres.

Den første juli træder nye kapacitetsregler for fiskefartøjer i kraft. Særligt to ting er værd at bemærke:

  • Registrér kapaciteten – Ejere af ubrugt kapacitet skal huske at få kapaciteten registreret inden 1. juli 2018, ellers vil kapaciteten tilfalde den nyoprettede kapacitetsfond.
  • Søg om ekstra kapacitet – Fra 1. juli 2017 kan førstegangsetablerede fiskere søge om at få op til 30 BT og 200 KW i ekstra kapacitet til låns i 8 år. Midlerne kommer fra en nyoprettet kapacitetsfond, som skal give yngre fiskere en hjælpende hånd på deres vej til at etablere sig i fiskerierhvervet. Tildeling sker efter først til mølle princippet, men der vurderes at være tilstrækkelige midler i fonden.

Ændringerne udspringer af et ønske om at få aktiveret den kapacitet, der er i fiskerierhvervet. Der er en formodning om, at en del kapacitet ikke bliver brugt, og derfor er der også lavet regler om, at kapacitet fra slettede fartøjer forældes efter 5 år. Tanken er, at kapacitet, der ikke bliver registreret eller som falder for forældelsesreglerne, skal føres over i en fond til gavn for nyetablerede fiskere, som kan have svært ved at opnå finansiering til køb af kapacitet.

Find skemaer til ansøgning, registrering eller overførsel her på vores hjemmeside

Læs mere i bekendtgørelsen