Bundfisk ved Færøerne i dårlig forfatning

Bundfisk ved Færøerne i dårlig forfatning

Mens bestanden af gråsej har det nogenlunde og vokser, så ser det mere skidt ud for både torsk og kuller i færøsk farvand, lyder det fra den færøske fiskeriundersøgelse, Havstovan.

For både torsk og kuller gælder det, at bestandene er små. Der er indikationer på, at 2015-generationen af kuller er nogenlunde, og at 2016-generationen er god. Derfor forventer Havstovan, at bestanden vil vokse godt det kommende år. Derimod er tilgangen af torsk i både 2015 og 2016 ikke noget at skrive hjem om, lyder det fra Havstovan.

Anbefaler mindre fiskeri

For alle tre bestande; gråsej, torsk og kuller, gælder det, at det bliver fisket for meget. Derfor anbefaler Havstovan en ganske betydelig reduktion i fiskeriet efter alle tre arter. På Færøerne benyttes fiskedage i stedet for kvoter, og Havstovan anbefaler, at antallet af fiskedage reduceres med 40 procent. Der er dog en del ikke-benyttede fiskedage i det færøske system, og disse tæller med i anbefalingen.

Og når det gælder torsk på Færø Bank, så bør der slet ikke være noget fiskeri det kommende år, lyder anbefalingen fra Havstovan.

Havstovan vurderer dog, at de naturlige forhold i færøsk farvand er i bedring. Blandt andet tyder det på, at der er mere føde for fiskene.