Nye initiativer skal give løft til lystfiskeri og turisme i Danmark

Nye initiativer skal give løft til lystfiskeri og turisme i Danmark

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerer nu en række tiltag, der skal give et markant løft til lystfiskeriet ved Nybøl Nor i Sønderjylland. Det er til gavn for danske lystfiskere, men kan også give store muligheder for turisme og vækst i kommunen.

Fremover er der større chance for at få en havørred på krogen for lystfiskere i Nybøl Nor. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besøgt Nybøl i Sønderjylland for at lancere en række nye initiativer til gavn for lystfiskeriet.

De nye initiativer indebærer et forbud mod garnfiskeri i en del af Nybøl Nor og en daglig fangstbegrænsning på to havørreder per person for alle former for fiskeri. Dermed er der meget bedre betingelser for havørrederne, der bevæger sig igennem området til de nærliggende bække for at yngle.

  • Lystfiskere er nogle af de mest passionerede brugere af naturen, og jeg er glad for, at vi i dag tager et skridt på vej mod en markant forbedring af fiskebestandene i Nybøl Nor. Jeg vil gerne sende en stor tak til Sønderborg Kommune og til de mange ildsjæle, der gør en forbilledlig indsats i deres arbejde med at beskytte vandløbene og lægge gydegrus og skjulesten ud, så fiskene kan yngle. Det er et eksempel på det stærke lokale engagement, der er til stede i det sønderjyske, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lystfiskerturisme kan skabe vækst

De nye initiativer har dog ikke kun betydning for de lokale lystfiskere, men kan få stor betydning for lokal turisme og vækst. Tidligere undersøgelser har vist, at lystfiskeri kan give en lokaløkonomisk gevinst på flere millioner kroner.

Eksempelvis viser undersøgelser fra Skjern Å, at lystfiskeriets værdi her løber op i 14,6 mio. kroner. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet har netop offentliggjort en ny undersøgelse af tyske lystfiskerturisters præferencer, der kan hjælpe danske kommuner med at udnytte det store potentiale.

Eksempelvis viser rapporten, at størstedelen af de tyske lystfiskere er under 30 år og lægger særlig vægt på at have plads omkring sig og om muligt være alene på fiskepladsen. Det er en af de konklusioner fra rapporten, som giver kommunerne mulighed for at skræddersy deres markedsføring til lystfiskerturismen.

  • Danmark har en unik natur med smukke kystlinjer, fjorde, søer og vandløb. Derfor er vi allerede i dag et attraktivt land for lystfiskerturisme. Men der er stadig et stort uudnyttet potentiale for mange danske kommuner, der kan tiltrække endnu flere lystfiskerturister og skabe vækst i lokalsamfundet. Nu har vi taget et vigtigt skridt i Sønderjylland, og jeg håber, at mange danske kommuner vil lade sig inspirere af de gode ideer. Både lystfiskeri og fritidsfiskeri er en væsentlig rekreativ aktivitet i Danmark. Jeg vil derfor i starten af 2017 invitere lystfisker- og fritidsfiskerinteressenter til et forløb, der skal sætte fokus på udviklingsmulighederne for bl.a. lystfiskeri og lystfiskerturismen i Danmark, siger Esben Lunde Larsen.

Læs undersøgelsen om tysk lystfiskeri i Danmark