HI.no mener der landes langt større fangster fra fritids-fiskeriet, end tidligere antaget

  • Post category:Forskning

Det er konklusionen efter i fire år, at have fulgt fritidsfiskerne og lavet optællinger langs den norske kyst og i de dybe skærgårdsfjorde, af fritidsfiskernes fangster både lokalt og blandt turisterne. En tilsvarende tilbundsgående undersøgelse af hvad danske fritidsfiskere egentlig lander af fisk lokalt, kunne også være meget interessant læsning for de danske kvoterådgivere.

Fortsæt med at læseHI.no mener der landes langt større fangster fra fritids-fiskeriet, end tidligere antaget

Ib Poulsen (DF) er igen ude med snøren

  • Post category:Havne

Denne gang fisker folketingspolitikeren fra Dansk Folkeparti ikke efter »Kvotebaroner« på havet, men »Havnekonger« på land. Specielt efter den vestjyske Havn, Hvide Sande, der med indførelsen af et adgangskort til Lyst- og sportsfiskeri i den lokale Havn, efter Ib Poulsens mening lægger sig ud med de danske regler om, at man frit kan færdes langs de danske kyster, og at man frit kan fiske i saltvand, hvis man ellers har det statslige lystfiskertegn.

Fortsæt med at læseIb Poulsen (DF) er igen ude med snøren

DSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt

Biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har været til møde i Helsingør med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og borgmester Benedikte Kiær samt Jens Peder Jeppesen fra Øresundsakvariet. Fra turbådene deltog skipper Carsten Fisk Nielsen, Peder Elberg og Jens Hartmann

Fortsæt med at læseDSF mener fem torsk for lystfiskerne er for lidt