Nybygning HM96 Janni, konsumtrawler fra Vestværftet

Nybygning HM96 Janni, konsumtrawler fra Vestværftet

En Drøm er gået i opfyldelse med konsumtrawleren HM96 Janni

Siden årtusindeskiftet har fisker Kim Pedersen fra Hanstholm gået med drømmen om én dag at stå i styrhuset på egen nybygget konsumtrawler. En drøm han har delt med sin hustru Janni, der igennem alle årene har været med og lagt navn til de fartøjer som den nordjyske skipper igennem alle årene har haft.

Så lørdag den 27. janaur 2018 kl. 13.00 ved kaj 42 i Hanstholm, blev dagen, som ægteparret Janni og Kim Pedersen vil tænke tilbage på med glæde, hvor begge deres piger Celina og Sanne, sammen med Janni forestod dåben med taler og ønsket om god vind fremover for skib og besætning. Det var Celina der med et godt og velrettet sving i champagneflasken fik den knust mod skibssiden og dermed fuldendte processen med den topmoderne konsumtrawler HM 96 »Janni« fra Vestværftet i Hvide Sande. Efter dåben samledes alle i HavneCaféen, som velvilligt havde stillet lokalerne til rådighed og som på fornemste vis forestod traktementet af de mange besøgende lørdag eftermiddag.

En proces der startede for næsten 18 år siden, først med købet af et træskib som partsreder, til to år senere, hvor Kim selv købte fartøjet og siden solgte det til fordel for træskibet »Jylland« fra 1994, der fik ny motor og gear. Da fiskeriet nåede 2007 blev det til køb af Kims første stålskib. Det fik den helt store tur og blev overhalet, med nyt shelterdæk og styrhus samt fuldstændig ny aptering.

Et skib der fulgte Kim indtil salget i 2016 til nordmændene. Her var Kim og Janni næsten i mål med drømmen. I mellemtiden, hvor tankerne også var beskæftiget med den nye konsumtrawler under opbygning ved Vestværftet i Hvide Sande og samtalerne med Ove Kristensen, havde Kim og besætning fået hyre på S 249 »Nordkysten« ved Henning Kjeldsen. Et fiskeri og en aftale med den meget aktive Henning Kjeldsen på sidelinjen, som Kim satte stor pris på, der sluttede som aftalt i oktober måned 2017, hvor Kim gik fra og derefter kunne beskæftige sig 100 procent med nybygningen.

En nybygning som har fået alt det som Kim igennem årene har gået og drømt om. Fra et kombineret fiskeri med den gamle »Janni«, hvor der blev fisket konsum og industrifisk, over til den nye rene konsumtrawler, der udelukkende fanger flad- og rundfisk samt jomfruhummer i Skagerrak og Nordsøen, hvor fisken fremover skal søpakkes.

 

Financiel opbakning

Ideén er fostret af Kim og fuldt støttet op af Sparekassen Thy, som har nikket godkendende hele vejen igennem processen, med skibets brændstofbesparende fremdrift, indretningen og faciliteterne ombord, til fordoblingen af lasten, til 400 kasser og sortering, pakning og køling af fangsten, samt til købet af flere kvoter. Og skibets tilmelding under den åbne del af kystfiskerordningen.

Et samlet hele og et fiskeri der hænger fornuftigt sammen og som dækker hele året rundt for den fire mands store besætning ombord på »Janni«. Sparekassen Thy har fulgt byggeriet tæt og som en gestus har Ove Kristensen fra Vestværftet, fået bygget en tro kopi »˛ 96 »Janni«, som nu står på kontoret i Hanstholm, som et vidensbyrd om det gode fiskeri fra Hanstholm.

Bemandingen ombord, der når indkøringsfasen er overstået om et par måneder indebærer, at der fast skal være tre mand og en lærling ombord, samt én fast i land. Således vagtplanen ruller hver tredje uge.

En ordning som besætning og skipper fuldt ud støtter op om. Forventningerne er at fiskeriet under kystfiskerordningen med det 16.99 meter lange fartøj, holder rejse og fisketiden i firs procent af tiden, samt de lidt længere rejser, kan holdes indenfor de resterende tyve procent.

Det er ingen hemmelighed, at efter Kim nu i mange måneder har været på land, var det en fornøjelse for ham at komme igang igen med fiskeriet og få prøvet nybygningen »Janni« ordentligt af. »Janni« ligger nu ret Nord for Hanstholm, på højde med Hirtshals i dag, hvor trawlfiskeriet med de nye rustfri blokke og spil samt den spritnye Dyneema line, som båden nu er udstyret med, rigtigt bliver prøvet af.

Så her knapt tre uger efter dåben, er fiskeriet kommet rigtigt godt igang og Kim kan nu rigtig glæde sig over fartøjet og ikke mindst følgeskabet med døtrenes initialer på stævnen med logoet af Hanstholm Fyr imellem, samt hustruens navn på tværs af styrhuset, kan den nordjyske skipper føle sig tryg og sikkert holde fart og kurs i fiskeriet i Skagerrak.

FiskerForum ønsker Kim og besætning samt skibet HM 96 »Janni« god vind fremover.