Ny Lingbank bestilt ved Karstensens Skibsværft

Ny Lingbank bestilt ved Karstensens Skibsværft

Partrederiet Lingbank har bestilt en ny 49,95 m trawler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøjet skal leveres Januar 2019, og skal afløse rederiets nuværende ”Lingbank”.
Bag rederiet står Fiskeskipper Benny Rasmussen og familie. Sønnerne Jens og Jonas Rasmussen er partredere og besætning ombord på ”Lingbank”. Sønnerne Jeppe og Johs er tilknyttet rederiets aktiviteter på landsiden. Rederiet har base i Hanstholm.

Kvotegrundlaget for det nye fartøj er en kombination af pelagisk fisk til både industri og konsum. Fartøjet skal drive trawlfiskeri efter arter som sild, tobis og brisling.

Benny Rasmussen købte sit første fartøj i 1980, og nuværende ”Lingbank”, som er bygget i 1985, blev overtaget i 2005. Det er således første gang, at familien Rasmussen bestiller en nybygning. Denne beslutning er truffet på grundlag af en klippefast tro på fremtiden i fiskerierhvervet, og Benny Rasmussens ønske om at videregive et godt værktøj til næste generation. En stor del af rederiets driftsgrundlag er industrifiskeri, og de stadig strengere kvalitetskrav til også industrifisk har gjort, at der under projekteringen har været fokus på RSW-tanke og –anlæg, og mulighed for optimal køling af fangsten.

Rederi og byggeværft har en lang historie sammen. Således forlængede Karstensens Skibsværft A/S i 1997 første ”Lingbank”. Begge parter har derfor haft en positiv indgangsvinkel til en konstruktiv dialog, med det klare mål, at komme overens om en kontrakt.
Nye ”Lingbank” er et helt nyudviklet design, hvor der har været fokus på effektivitet, enkle arbejdsgange og ikke mindst sikkerhed. Indretning og arrangement er optimeret og skræddersyet til rederiets ønsker og krav.

Det er værftets håb, at det nye fartøj vil kunne skabe interesse for udskiftning af andre skibe i den aldrende danske industrifiskerflåde.

I lighed med de allerfleste af værftets øvrige nybygninger er også nye ”Lingbank” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klart afgrænsede ansvarsområder. Projekteringen er sket i meget nært samarbejde mellem rederi og værft.
Nye ”Lingbank” vil få en længde overalt på 49,95 m og en registreret længde på 44,95 m. Lasteevnen vil blive 1300 m3.

Det nye fartøj vil blive veludrustet med kraftige wincher, kraner etc. Fremdrivningsanlægget er baseret på en økonomisk hovedmotor fra MAN Diesel & Turbo på 2920 kW. Propelleren vil blive optimeret for maksimal trækkraft til trawlfiskeri og samtidig gode fri sejlads egenskaber.

Fartøjets hoveddimensioner:
Længde overalt 49,95 m
Bredde moulded 13,20 m
Dybde shelterdæk 7,80 m
Øvrig teknisk data:
Hjælpemaskineri 2 x 400 kW
Sidepropellere 2 x 400 kW
RSW-anlæg 2 x 640 kW
Winch anlæg 2 x 50t trawlwincher
2 x 60t nettromler
4 x 60/80t nettromler