Ny forening etableres i Hvide Sande

Ny forening etableres i Hvide Sande

En ny forening er under opsejling i Hvide Sande. Initiativtagerne til foreningen – Hvide Sande Service Group – er de havnerelaterede virksomheder Scan A/S, Hvide Sande Skibssmedie A/S og Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri A/S.
Dannelsen af foreningen kommer i kølvandet på, at netop de samme virksomheder for kort tid siden startede virksomheden Hvide Sande Supply ApS. En agentvirksomhed, som skal tage sig af alle de funktioner, som ligger i at servicere de mange skibe, som forventes at vil anløbe Hvide Sande Havn i forlængelse af den forvandling havnen i øjeblikket undergår, fra at være en decideret fiskerihavn, til fremover også at være en attraktiv gods- og trafikhavn.

Samling af kompetencer
Foreningen skal samle alle de kompetencer, vi har i Hvide Sande til, at kunne klare den opgave der ligger i at servicere specialfartøjer og fragtskibe, som fremover vil anløbe havnen. Ved at stå sammen og samle kræfterne i en forening, kan vi sikre, at vi beholder arbejdet her i byen, og at vi derved kan bevare arbejdspladser og gerne på sigt øge antallet af ansatte i byens firmaer og virksomheder, siger Michael Vejlgaard, som sammen med Anders Madsen er ansat som direktør i det nystartede Hvide Sande Supply.

Medlemskab
Om arbejdsgangen mellem virksomheden Hvide Sande Supply og Foreningen Hvide Sande Service Group forklarer de to direktører.

Når vi i Hvide Sande Supply for en forespørgsel på en konkret opgave fra et anløbet skib, det være sig en elektrikeropgave, et arbejde for en smed, eller køb af proviant og olieprodukter, så vil der gå en forespørgsel ud til de virksomheder, som har kompetencerne inden for området. For at få en sådan forespørgsel kræver det naturligvis, at man er medlem af foreningen, og derfor er det vigtigt, at man melder sig ind i Hvide Sande Service Group, siger Anders Madsen, som allerede i virksomheden Hvide Sande Supply har indgået aftaler med flere virksomheder, som ser muligheder i at servicere de fartøjer, som i øjeblikket anløber havnen med materialer til molebyggeriet, som er en del af projekt Søvejen mod Vest.

Projektleder i spidsen for foreningen
Det vil være foreningen Hvide Sande Service Group, som skal tilse at QHSE reglerne om kvalitet samt sikkerhed og miljø overholdes af medlemsvirksomhederne. Det vil også være foreningen, som skal sørge for, at prisniveauet der tilbydes til skibene, er i overensstemmelse med markedsprisen, således at Hvide Sande virksomhederne fremstår som konkurrencedygtige på alle områder.
Kontingentet som indbetales til foreningen skal dels anvendes til markedsføring, men også til kompetenceudvikling af de implicerede virksomheder ved blandt andet afholdelse af seminarer og kurser.
Efter planen skal der ansættes en projektleder til at tage sig af de mange bolde der, i forbindelse med etableringen af foreningen, vil blive kastet i luften.

Stiftende generalforsamling
De to direktører har gennem flere uger været i gang med at udarbejde et udkast til vedtægter i den nye forening. Den 20. september vil alt være klar til, at der kan indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen Hvide Sande Service Group. Alle som har lyst at høre om, og blive medlem af foreningen er velkomne til mødet.
– Vi oplever allerede nu stor interesse for såvel Hvide Sande Supply som for Foreningen Hvide Sande Service Group. Det tager vi som udtryk for, at virksomhederne kan se perspektiver i, at udnytte de muligheder der ligger i Søvejen mod Vest, lyder det fra Anders Madsen og Michael Vejlgaard, som ikke lægger skjul på, at det hele drejer sig om at fremtidssikre Hvide Sande som en attraktiv gods- og trafikhavn.