Ny bekentgørelse: Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 2009

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2009 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2009)