Nor-Fishing satser på innovation

Nor-Fishing satser på innovation

Både for fiskeindustrien i Norge og udlandet, er innovation og R&D (Research and Development) indenfor miljø, teknologi, biologi og ressurseforvaltning af stor betydning.

Måske er det noget helt specielt for akvaklturbranchen, som fortsat er en meget ung branche. Selvom netop denne branche har udvist imponerende væksttal og en rivende udvikling, har man fortsat mange udfordringer. Bekæmpelsen af lakselus i anlæggene vil have stor betydning for den videre vækst i lakseindustrien, hvor Udvikling og forsøg med eksempelvis store anlæg i åbent hav, kan få afgørende betydning for kampen mod lakselus.

Fonden bag Nor-Fishing har besluttet at innovationsprisen 2017 skal tildeles en norsk eller udenlandske virksomhed eller en enkeltperson, som udvikler det bedste projekt for opdrætsbranchen. Blandt andet fordi disse virksomheder både i og udenfor branchen, har færre finansieringskilder end de større forskningsinstitioner. Fonden Nor-Fiskhing håber med prisen at stimulere innovationen yderligere.

Fonden har erfaret at Innovationsprisen, gennem mange år har givet vinderne øget interesse for innovation i virksomhederne og motiverende for de ansatte og øget markedsopmærksomhed overfor fiskeribranchen.

Der er allerede udvist større interesse end tidligere, for den norske fiskerimesse Aqua Nord 2017, fra alle kategorier af udstillere og fra størstedelen af fiskeindustrien.

Fondens leder af Nor-Fishing Liv Holmefjord håber på mange ansøgninger til Innovationsprisen 2017. Hun ønsker derfor ansøgerene held og lykke og opfordre alle med projekter rettet mod akvakulturbranchen at indsende en ansøgning senest den 1. maj 2017.

Spørgsmål angående Innovationsprisen kan rettes til, sekretær for juryen Odd Berg Email:odd9berg@gmail.com eller telefon 047 901 19 942.

Send ansøgningen mærket »Innovationsprisen 2017« til mailbox@nor-fishing.no

Aqua Nor 2017 afholdes i Trondheim Norge, fra den 15. til den 18. august 2017