Nor-Fishing Innovasjonspris

Nor-Fishing Innovasjonspris

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har vært delt ut vekselvis på Nor-Fishing og Aqua Nor messene siden 2003. Faglig har prisen fordelt seg på prosjekter av betydning for fiskerinæringen på Nor-Fishing og for havbruksnæringen på Aqua Nor. Styret i Stiftelsen Nor-Fishing har i møte den 16. d.m. kommet til at man ikke deler ut Stiftelsens Innovasjonspris for 2010.
Det ble i alt mottatt 5 søknader fra inn- og utland. Noen av søknadene hadde sterkest relevans til havbruksnæringen, slik at styret oppfordrer disse til å vurdere en ny søknad til Aqua Nor 2011. Søknadene er fremlagt for faglige vurderinger. Uttalelsene har konkludert med at prosjektene på nåværende stadium ikke synes å inneha ønsket grad av nyvinning og innovasjon.
Styret har et klart ønske om fortsatt kunne dele ut Innovasjonsprisen på kommende Nor-Fishing og Aqua Nor messer. Det oppfordres derfor på alle hold om å arbeide videre med prosjekter som skaper fornyelse, effektivisering, sikring av miljø, resurser og kvalitet, samt økt lønnsomhet i fiskeri- og havbruksnæringen.