NaturErhvervstyrelsen favoriserer Danmarks Fiskeriforening POs støtteansøgninger

NaturErhvervstyrelsen favoriserer Danmarks Fiskeriforening POs støtteansøgninger

ndsigt i sagerne til Kurt Krogsgaard, blev der desværre fremsendt en række forkerte indstillingsskemaer. Det er selvfølgelig beklageligt, at dette har givet indtryk af forkert sagsbehandling«.

Allerede da Kurt Krogsgaard modtog ufuldstændige indstillingsskemaer fra behandlingen af de tre ansøgninger, henvendte han sig igen.

Se henvendelsen her. til NaturErhvervstyrelsen for at få korrekte skemaer fremsendt.

Kurt Krogsgaard modtog på dette tidspunkt det svar. Se hele svaret her, at »De fremsendte oplysninger på disse projekter er komplette. Der foreligger ikke andre prioriteringsskemaer mv. med de ønskede oplysning«.

Det kan så undre, hvis nogle rigtige indstillingsskemaer nu pludselig er dukket op!

Indtrykket af en sagsbehandling med favorisering af Danmarks Fiskeriforening PO er mere end bestyrket af en så selvmodsigende (bort)forklaring!

Hvad mener du?