NaturErhvervsstyrelsen ændre procedure

NaturErhvervsstyrelsen ændre procedure

NaturErhvervstyrelsen ændrer 1. juni 2014 procedure for, hvordan gælden skal inddrives fra støttemodtagere, når støttemodtager har indsendt en klage.

Hidtil har man stillet inddrivelsen af gæld i bero, mens klagesagen var under behandling. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med Fødevareministeriets og dansk forvaltningspraksis.

Derfor vil NaturErhvervstyrelsen fra 1. juni 2014 fortsætte med at inddrive gæld hos støttemodtagere, selvom de har klaget over, at de skal betale penge tilbage.

Når du klager

Ændringerne betyder, at en klage over tilbagebetaling af støtte ikke længere vil have opsættende virkning. Det vil sige, at NaturErhvervsstyrelsen fortsætter med at inddrive gælden og tilskrive renter, mens klagen bliver behandlet. Sagen vil også blive overdraget til inddrivelse hos Skat, hvis gælden ikke er betalt senest 7 dage efter anden rykker.

Hvis du har klaget før den 1. juni 2014, bliver du ikke rykket for indbetaling, før klagesagen er afgjort. Tilskrivningen af renter vil dog fortsætte, og NaturErhvervsstyrelsen vil foretage modregning af gælden i udbetalinger der sker, mens klagesagen bliver behandlet.

Læs mere om at klagevejledning her