Myndigheds- og politikerhetz mod fiskeriet får fiskerikonsulent til at stoppe

Myndigheds- og politikerhetz mod fiskeriet får fiskerikonsulent til at stoppe

Som flere fiskere, har fiskerikonsulent Bent Bro fra Thyborøn Havns Fiskeriforening også valgt at stoppe i jobbet, da han har svært ved at leve med, at fiskere i stadigt stigende grad bliver kriminaliseret af myndigheder og af politikere.

I jobbet som fiskerikonsulent, har Bent Bro haft en meget stor berøringsflade med fiskerne og fiskeriet og han er igennem årene kommet helt tæt på dagligdagen i branchen, når Bro som konsulent skulle rådgive fiskeriet med ny lovgivning, ugennemsigtige og til tider uforståelige regler og forordninger der skulle formidles indenfor fiskeriet.

Et job som den vestjyske fiskerikonsulent har klaret helt fantastisk, med en god del humor og meget stor faglighed. En faglighed der har rakt indover de komplekse EU fonds-tilskud til modernisering af flåden, lige fra nybygninger og ombygninger til anden kompliceret tilskuds—rådgivning indenfor fiskeriet.

Et stort sagn
Fiskerikonsulentens exit, bliver mærkbart, hvilket også kunne mærkes torsdag i sidste uge, da Thyborøn Fiskeauktions Center var fyldt helt op med kollegaer, venner og samarbejdspartnere der alle ville have muligheden for at takke Bent Bro for det gode samarbejde gennem mange år. Undervejs blev der i talerne fortalt anekdoter og historier fra Bent Bros lange liv i fiskeriets tjeneste, samt den respekt og agtelse som har omgæret hans arbejde med et højt personligt engagement og virkelyst.

Selv har Bent Bro, som forklaring til han har valgt at stoppe som Fiskerikonsulent ved Thyborøn Havns Fiskeriforening sagt, at han ikke kan leve med fiskerne i stadigt stigende grad bliver kriminaliseret.

Fra FiskerForum.dk skal der også lyde et tak for rigtig godt samarbejde gennem alle årene og helt og lykke fremover.