Myndighederne tømmer i hundredevis af ulovlige åleruser

Myndighederne tømmer i hundredevis af ulovlige åleruser

Omfanget af ulovligt opstillede åleruser, har taget til. Det konstaterer fiskerikontrollen, der i de sidste par uger har lukket flere hundrede kilo store og fede ål ud af ulovlig opstillet åleruser, alene på kyststrækningen langs Storebælt.

Myndighederne har konstateret, efter flere kontroller langs kysten, med inspektionsskibet »Havternen«, at der ulovligt også opstilles større ålerusser, der enten havde manglende mærkning eller pga. størrelse samt teknisk indretning.

Selv om inspektionsskibet fandt og bjærgede ruserne nogle få timer efter, at de var blevet sat, var der flere hundrede ål i, fortæller skibsfører Bjarne Baagø Beck »Havternen«, nogle så store og tykke som armen på en voksen mand.

Fritidsfisker – men Ikke til eget forbrug

Skibsføreren fra »Havternen« fortæller videre, at mistanken primært er rettet mod fritidsfiskere, der ulovligt sælger de fangede ål til tredjepart. Der fanges så mange ål i russerne, at det umuligt kan være til eget forbrug, konstaterer Bjarne Baagø Beck til webavisen Fyens.dk

Avisen skriver videre, at har du fisketegn og lovligt har erhvervet dit udstyr, er det lovligt at fange ål, hvilket også nogle få erhvervsfiskere har tilladelse til.

Fredning af ålen, måske lige om hjørnet

EU har barslet med totalt åleforbud, men vedtagelsen af dette er udskudt til en senere afgørelse. Men med en vigende bestand og et åleforbud lige om hjørnet, hjælper det ikke ligefrem på situationen, når fritidsfiskere fisker ulovligt. Det presser erhvervsfiskerne unødigt.

At ålefiskeriet er en lukrativ forretning, med høje priser i et marked hvor der er langt mellem ålene, skal fritidsfiskerne alligevel tage sig gevaldigt i agt. For en bøde for ulovlige åleruser, løber hurtigt op i 2.500 kroner pr. ulovlig ruse, hvortil der løber tillægsbøder på for adskillige tusinde kroner. Så helt uden risiko og omkostninger er det ulovlige fiskeri efter ålen heller ikke.

Ålene i danske farvande er i øjeblikket ved at påbegynde deres 6000-7000 kilometer lange svømmetur til gydepladserne i Sargassohavet. De er store og fede forud for de lange rejse og derfor et attraktivt bytte.