Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2011 til 2012 for havgalt.

Fartøjer, der råder over IOK af havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-område VI, VII og VIII, kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2011 med op til 5 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.
Fartøjer, der råder over IOK af havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-område VI, VII og VIII, kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2011 med op til 5 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 14. oktober 2011