Millioner rulles ud til fem grønne teknologiprojekter i fuld skala

Millioner rulles ud til fem grønne teknologiprojekter i fuld skala

Miljø- og Fødevareministeriet støtter fem store teknologiprojekter, der bl.a. sænker støj og luftforurening fra færger og bygger bæredygtige boliger, hvor byggematerialerne kan genanvendes.

En renere færgefart mellem Helsingør og Helsingborg. Det er bare ét af fem store miljøprojekter, som Miljøteknologisk Udviklings og DemonstrationsProgram (MUDP) netop har støttet med flere millioner kroner.

Projekterne viser, hvad danske virksomheder kan. De er superdygtige til at opfinde teknologi, som gør verden renere, og som efterspørges rundt om i verden.

Prøver idéer af i fuld skala

MUDP vil med tilskud til de fem såkaldte fyrtårnsprojekter give virksomhederne mulighed for at prøve deres løsninger i fuld skala. F.eks. er målet i et af projekterne at nedbringe NOx- og partikelforureningen fra kystnære færger med henholdsvis 80 og 98 procent.

  • Når MUDP også støtter store grønne fyrtårnsprojekter, kan virksomhederne i fuld skala demonstrere virkningen af dansk miljøteknologi overfor interesserede investorer i ind- og udland. Det er fantastisk at kunne sætte fem store fyrtårnsprojekter i søen, som både miljømæssigt og erhvervsmæssigt har et kæmpe potentiale. Vi har igen i år måttet afvise mange gode ansøgninger, og det viser, at dansk erhvervsliv sprudler af grønne idéer, siger formand for MUDP, Pernille Blach Hansen.

MUDP uddeler samlet 124 mio. i 2016. Der er i september og november uddelt i alt 59 mio. kroner til mindre projekter, og i november er der desuden givet tilsagn om tilskud på i alt 65 mio. kroner til de fem fyrtårsprojekter.

Fakta om MUDP
Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. I 2016 uddeler MUDP ca. 124 mio. kroner.
Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og ressourceeffektivitet, luft og støj, kemikalier, forurenende virksomheder samt bæredygtigt byggeri.

Fra 2007 til 2015 har MUDP støttet 401 projekter, etableret ca. 25 partnerskaber og medfinansieret en række aktiviteter, der skal støtte dansk eksport af miljøteknologi.
Det samlede beløb, som MUDP i denne periode har udmøntet, er på ca. 620 millioner kroner. Heraf er ¾ gået til tilskud til virksomhedernes udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. De resterende midler er gået til partnerskaber, eksportfremme, videnopbygning, administration mv. Andelen af midler, som går til teknologiudvikling i virksomheder, er vokset gennem årene.

For hver krone, MUDP giver i tilskud, investerer virksomhederne som minimum tilsvarende.