Million underskud hos Skagerak Pelagic A/S

Million underskud hos Skagerak Pelagic A/S

Seneste årsresultat blev et underskud på 7,7 mio.kr. Ny fabrik i Skagen ventes at nedbringe omkostningerne og øge effektiviteten. Selskabet er tilført ny kapital.
Selskabet Skagerak Pelagic A/S, hjemmehørende i Hirtshals, men med de primære forarbejdningsfaciliteter placeret ved Skagen havn, fik et utilfredsstillende økonomisk resultat i 2011. Selskabet måtte notere et underskud 7,704 mio.kr. Dermed har virksomheden i perioden 2007-2011 akkumuleret et underskud på 28 mio.kr.

Skagerak Pelagic A/S forarbejder pelagisk fisk som sild og makrel, opnåede i 2011 en nettoomsætning på 377 mio.kr. mod 323 mio.kr. året forinden. Markedet har i årets løb været præget af faldende kvoter og stigende råvarepriser, som iflg. Selskabets oplysninger, samlet har haft negativ indflydelse på resultatet.

I januar 2012 har Skagerak Pelagic A/S indviet en ny fabrik på Skagen havn. I ledelsesberetningen til årsregnskabet oplyses det, at den nye fabrik ventes at nedbringe omkostningsniveauet og øge effektiviteten.

I januar måned 2012 er Skagerak Pelagic A/S tilført 25 mio. kr. i ny aktiekapital. Derefter ejer Skagerak Holding A/S 76,82% og V.G. Mikkelsen Holding A/S de resterende 23,18%

FiskerForum.com