Miljøorganisation vil stoppe færøsk hvalfangst

Miljøorganisation vil stoppe færøsk hvalfangst

På Færøerne er de årlige fangster af grindehvaler, en lige så naturlig ting, som det er for os, at fange og spise torsk til nytår eller lam til påske.

Men desværre ødelægges dette ofte af sensationslystne pressefolk og enøjet miljøorganisationer, der kun har tidligere tiders noget mere barbariske og pinefulde drabsmetoder på nethinden og som ikke kender til Færøernes nye grindelov og nye regler for hurtig human aflivning af hvaler.

Grindedrab

På Færøerne er det lovligt af fange Grindehvaler og det er en naturlig del af deres historie og kultur, som stammer helt tilbage fra vikingetiden. Det er desuden et ernæringsrigtigt tilskud og et væsentligt bidrag til de lokales økonomi, da hvalkødet gratis deles ud efter slagtningen på land. Hvalkødet giver endvidere et kraftigt supplement af protein og jern samt flerumættede fedtsyrer til kosten, til gavn for alle beboere i de små bygder rundt Færøerne. Det er bygdefolk som bor langt ude på de små øer eller i afsides liggende kroge af Færøerne, der praktiserer denne fangsttradition. Her har man som regel ikke anden indtægt end hvad naturen kan bidrage med, som fisk og fugle samt hvad de selv kan avle af får og lidt landbrug. Plus det hvalkød som grindefangsterne bidrager med.

Grindehvalerne indfanges

Det foregår i dag ved, når èn grindeflok opdages tæt på land, spredes budskabet hurtigt rundt med mobiltelefon. Fangerne lægger derefter fra land i deres motorbåde og joller for sammen at indkredse flokken og lede den hen til en godkendt hvalfjord. Her tæt på land skræmmer fangerne den bagerste grindehval så meget, at den skræmt trækker de andre hvaler med sig fremad mod kysten og nærmest skubber en bølge foran sig, som bringer hele flokken op på stranden, hvor fangerne kaster sig over dem, i samme øjeblik vandet trækker sig tilbage.

Human aflivning

Den nye grindelov giver helt klare retningslinjer for hvorledes grindehvalerne dræbes mest humant og kan således ikke sammenlignes med tidligere tiders drab. Loven foreskriver at hvalens hovedpulsåre først skæres hvorefter den stikkes i rygmarven, hvilket dræber hvalen øjeblikkeligt. Det er samtidig også den hurtigste måde at aflive en hval på.

Grindedrabene er ikke kommercielt og har endvidere en begrænset udbredelse, med en gennemsnit fangst pr. år på ca. 900 grindehvaler. Samtidig er der lovmæssige regler for hvordan grindehvalerne indfanges og dræbes og til sidst fordeles blandt de medvirkende til fangsten. Det er ”Syssel-mandens” arbejde at vurdere og fordele fangsten, efter den ældgamle færøske måleenhed ”Skind”. (et skind er ca. 50 kg kød og 25 kg spæk).

Men tradition og kultur til trods, er det åbenbart faldet nogle fanatiske Sea Shepard folk for brystet, at man har denne mere end 1000 år gamle tradition for at fange grindehvaler kystnært på Færøerne. De har meldt deres ankomst til Færøerne, med det ene formål, at hindre den årlige og traditionelle grinde fangst ud for de færøske bygder.